GB4-groot.jpg
Zonnepotentieel op Gentse daken in 3D, Stad Gent

Het zonnepotentieel in 3D

Zonneënergiepotentieel op Gentse daken in 3D, 2015, Stad Gent

In 2014-2015 werd het 3D-model van Stad Gent gebruikt voor de zonnepotentieel-studie van daken op Gentse gebouwen.

In de webtoepassing Zonnekaart is echter enkel de 2D-versie opgenomen, als afgeleide van het 3D-model.