Waalse Krook - all scans- groter.jpg
3D-scan archeologie onder de Krook

Gentse ondergrond in 3D en 4D

Integratie van geologie, de bodem, archeologie en nutsvoorzieningen.

Onder de grond is heel wat te beleven. Een 3D-model van de diverse entiteiten onder het maaiveld is boeiend. En de wijzigingen ervan kunnen ook in 4D worden opgenomen.

De combinatie van :

  • Geologie (de aardlagen)
  • Bodem (de eerste meter onder het maaiveld)
  • Archeologische relicten
  • Ondergrondse nutsvoorzieningen, rioleringen, kabels, leidingen, ...
  • Funderingen, kelders, parkeergarages, putten, ...

Diverse stadsdiensten bundelen de krachten om de ondergrond van Gent in het 3D-stadsmodel te integreren.

Er is al heel wat geologische data ontsloten via DOV (Databank Ondergrond Vlaanderen).