IMG_20190219_154017037.jpg
Fietssatisfactie onderzoek in 3D, persvoorstelling 19.2.2019

Fietssatisfactie : post-doc onderzoek in 3D

Samenwerkingsverband met Ugent, Vakgroep Bewegingswetenschappen

Binnen de faculteit Bewegingswetenschappen van Ugent loopt een postdoc-onderzoek naar "fietssatisfactie".
Stad Gent participeert door de 3D-C.A.V.E. en VR-technologie ter beschikking te stellen. Burgers participeren door op een echte fiets in een 3D-omgeving rond te fietsen op rollen en feedback te geven over diverse straatinrichtingsvoorstellen.

De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek zullen gebruikt wordt in beleidsvoorbereiding voor het (her)inrichten van straten. Op deze wijze kan na het maken van een ontwerp voor (her)inrichting van een straat vooraf worden uitgetest welke problemen er eventueel kunnen opduiken. Het ontwerpproces krijgt een extra interactie met de gebruiker en er kan worden bijgestuurd op basis van virtuele beelden, eerder dan na uitvoering te moeten vaststellen dat het anders en beter had gekund.