gent-in-3D-02.jpg
3D-model Nederschelde, opening Reep, Stad Gent

3D-model Nederschelde: coördinatie 3D-modelling

Ontwerp-, evaluatie- en ontwerp-proces in 3D

Sinds het idee om de Nederschelde in Gent (de oude Reep) terug open te maken eind jaren 90, werd gestart met het maken van een 3D-model. Dit innovatieve project om een 3D-model in deze stadsontwikkeling te gebruiken vond zijn oorsprong in het eerste 3D-model dat de Stad Gent maakte in 1996 ter voorbereiding van het eerste mobiliteitsplan Gent-Centrum. Eind jaren 90 waren technieken voor inzet van 3D nog niet zo uitgebreid beschikbaar, computers waren veel trager, het was pionierwerk.

Het 3D-model Nederschelde (Openmaken Reep) werd gebruikt in de ontwerp- en planningsfase. Het ontwerp van de verlaagde kaaimuur is vooraf in 3D bestudeerd alvorens beslissingen hierover te nemen. In de langdurige voorbereiding van de uitvoering van het project werden ook detailbijsturingen in 3D voorbereid. Het 3D-model toonde voor de meerwaarde aan. Een investering bij aanvang van het projectidee om alles in 3D uit te werken, rendeert achteraf doordat ontwerpen en wijzigingen achteraf beter te evalueren en communiceren zijn.

Zowel bij het ontwerpen, als in de communicatie over dit project werden diverse VR-outputinstrumenten ingezet:

  • een film
  • een interactieve 3D-C.A.V.E.
  • 2D-stills
  • VR-bril

Het Gentse 3D-team stelde expertise ter beschikking en coördineerde het ganse 3D-verhaal. Naarmate de werken werden uitgevoerd ging de realiteit meer en meer op het virtuele stukje Gent lijken en dat was fascinerend. Nu de werken zijn uitgevoerd blijft het 3D-model geïntegreerd in het 3D-stadsmodel als "as built" model.