3D-deelprojecten en experimenten

"Gent in 3D" levert (3D-)data, expertise, 3D-modeling, 3D-animatie en VR/AR-instrumenten voor stadsdiensten, onderzoek/onderwijs, economische partners, bevolking.

In diverse deeltoepassingen verlegt "Gent in 3D" innovatief grenzen. De deelprojecten en experimenten zijn op te delen in volgende thema's (telkens met enkele voorbeeldprojecten):

Ruimtelijke analyse

 • van energieverliezen bij gevels en dakvlakken van schoolgebouwen (samenwerking met Departement Facilitair Management Stad Gent).
 • van bouwblokvolumes op vraag van Europa
 • schaduwstudies
 • licht- en zichtstudies
 • volumestudies
 • 3D-GIS analyzes

Ruimtelijk ontwerp

 • BIM (Building Information Modeling), ondersteuning van het Departement Facilitair Management Stad Gent bij de inzet van BIM.
 • VR-ondersteuning van het "Duurzaamheidsproject op speelplaatsen van Gentse scholen" in 3D (samenwerking met Dienst Milieu en Klimaat, Diensten Onderwijs en Departement Facilitair Management Stad Gent)
 • Advisering 3D-datastructuren en conversies bij inpassing van nieuwe infrastructuurwerken en stedenbouwkundige projecten in 3D.

3D-modeling en animatie ifv visualisatie en interactieve communicatie

 • Vertaling van technische 2D- en 3D-tekeningen naar volwaardige 3D-modellen
 • Trajectbegeleiding 3D-model omgeving Sint-Pietersstation
 • Reconstructie voormalige en afgebroken gebouwen (bvb Zuid-station Gent)
 • Modelleren van avatars/characters van historische figuren en bekende Gentenaars
 • Animatie in 3D (bewegende voertuigen en mensen, kabbelend water, zorgen voor dynamiek in de Gentse 3D-wereld)
 • 4D-modellen (tijd-ruimte) voor diverse deellocaties in Gent

Wetenschappelijk onderzoek

 • Fietssatisfactie-onderzoek: Inzet van instrumentarium als interface (3D-C.A.V.E. en VR-bril) voor postdoc onderzoek van Ugent, Vakgroep Bewegingswetenschappen
 • Eye-tracking onderzoek met Ugent, Vakgroep Geografie
 • Samenwerkingsverbanden met diverse faculteiten en Hogescholgen van verschillende universiteiten zowel inzake onderwijs als onderzoek

Co-creatie

 • Coördinatie van "3D-Citygame-Ghent"
 • Promotie van gebruik van open 3D-data door externe partners (bvb architecten)
 • "Richtlijn voor architecten voor het inpassen van 3D-tekeningen van gebouwenontwerpen", goedgekeurd door stadsbestuur Gent dec 2011
 • Coördinatie van CAD/3D-contactpersonen in meer dan 20 stadsdiensten
 • Inrichten van wedstrijden met gebruik van 3D (bvb. "Mjin huis ,mijn droom", 2011 en "Nieuwe gevels voor het Gravensteen", Lichtfestival 2012)
 • Advisering van stadsdiensten en andere overheden bij de inzet van 3D in interactieve communicatie
 • Adivseren van burgers en bedrijven bij 3D-projecten ifv inpassing van hun 3D-modellen in "Gent in 3D"

Demo's en initiaties

3D-printing

 • 3D-printing van maquettes, maar ook andere objecten zoals bvb de trofee van "De Gentse Ondernemer", naamplaatjes van kranen in de Oude dokken of machineonderdelen
 • Procesbegeleiding bij het maken van een interactieve tactiele maquette voor Diensten Welzijn, toegankelijkheid, opgesteld in de Krook
 • Meer info over 3D-printing door Stad Gent

3D-scanning

Enkele voorbeeldprojecten meer in detail: