Jaarverslag IVA Mobiliteitsbedrijf

Het jaarverslag 2013 geeft een beeld van de diverse activiteiten die het Mobiliteitsbedrijf uitvoert.

Het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent presenteert voor het eerst een eigen apart jaarverslag over de resultaten van 2013. Het Mobiliteitsbedrijf ontstond in 2012 uit een fusie van de Dienst Mobiliteit en het Parkeerbedrijf. De werking weerspiegelt dan ook een brede waaier van mobiliteitstaken. Een van de hoofddoelstellingen van het Mobiliteitsbedrijf is het bevorderen van duurzame mobiliteitsvormen. Maar daarnaast is er ook een belangrijke operationele component om het (parkeer)verkeer in Gent in goede banen te leiden.

Het jaarverslag bevat onder meer de organisatiestructuur van het Mobiliteitsbedrijf in 2013. De verschillende resultaten zijn onderverdeeld in vier blokken: beleid, uitvoering, projectwerking en ondersteuning.

Enkele cijfers

 • In 2013 kwamen er 11 km nieuwe fietspaden en fietssuggestiestroken bij
 • 167.178 unieke bezoekers zochten info op de nieuwe website www.mobiliteitgent.be
 • Er kwamen 850 nieuwe fietsparkeerplaatsen bij
 • Het Mobiliteitsbedrijf beheert ruim 30.000 parkeerplaatsen
 • Bijna 2 miljoen wagens reden de stedelijke parkings in en uit
 • 4 miljoen parkeertickets werden aangekocht
 • Meer dan 14.000 bewonerskaarten werden uitgereikt
 • Op 230 locaties werd verkeersonderzoek uitgevoerd
 • Aan de balie van het bedrijf werden 25.000 bezoekers geholpen
 • 10.620 vragen of meldingen kregen een antwoord
 • In totaal werden 285.217 poststukken verzonden
 • Het Mobiliteitsbedrijf organiseerde 4 evenementen en 7 campagnes

Het jaarverslag zal worden verspreid onder personen, diensten en organisaties die in Vlaanderen en Gent met verkeer en mobiliteit te maken hebben. Wie interesse heeft om een papieren of digitaal jaarverslag te bekomen, kan dit aanvragen bij het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent.