Studentenhuisvestingsplan

Het eerste Gentse studentenhuisvestingsplan

Voor Gent zijn studenten zeer belangrijk. Op schooldagen zijn gemiddeld 25% van de mensen in het straatbeeld studenten.

De universiteit en de hogescholen zijn enorm belangrijk voor de economische ontwikkeling van onze stad. De studenten geven onze stad een jeugdige en frisse dynamiek, zelfs al leidt het samenleven in sommige wijken ook af en toe tot spanningen.

Bijna de helft van die studenten willen op kot en hebben dus behoefte aan huisvesting. Het fragiel evenwicht tussen vraag en aanbod legt druk op de huurmarkt. De noden van de studenten veranderen, nieuwe woonwensen zijn in ontwikkeling, we moeten beter klaar staan voor de internationale studentenmobiliteit.

Het zijn belangrijke uitdagingen voor de komende jaren.

Samen met de verschillende actoren werd hierover nagedacht. Dit resulteerde in het eerste Gentse studentenhuisvestingsplan dat op 22 september 2014 werd goedgekeurd in de gemeenteraad.

Lees het Gentse studentenhuisvestingsplan

Het resultaat van alle besprekingen en overwegingen PDF (5.17 MB)