Tweede oproep voor innovatieve projecten voor de Gentse arbeidsmarkt

De tweede projectoproep binnen het Arbeidspact focust op arbeidsongeschikten re-integreren en niet-beroepsactieven aan het werk helpen.

Infosessie 6 oktober

Op 6 oktober vond een infosessie plaats om de projectoproep toe te lichten.

Vind hier de presentatie PDF (818.08 KB)

Er zijn binnen het Arbeidspact voor Gent al heel wat acties opgestart, maar enkele complexe uitdagingen op de arbeidsmarkt vragen extra aandacht. De Stad trekt daarom 600.000 euro uit om innovatieve projecten te ondersteunen die het reguliere beleid kunnen inspireren. De projecten zullen lopen tussen 1 januari 2023 en 31 maart 2025.

De aanvraagprocedure verloopt via twee rondes:

 • Uiterlijk op 19 oktober 2022 dienen kandidaten een projectidee in. De kandidaten pitchen hun idee voor een jury in de week van 24 oktober 2022 (presentatie 10', gevolgd door bespreking 20'). De jury brengt vervolgens een advies uit over het projectidee.
   
 • Uiterlijk op 12 november 2022 dienen kandidaten een uitgewerkt projectvoorstel in, rekening houdend met het advies van de jury. Het aanvraagformulier daarvoor is na 26 oktober beschikbaar voor diegenen die een projectidee ingediend hebben.

Twee thema’s

Een project indienen kan binnen twee specifieke thema’s:

Wie kan indienen?

 • Alle organisaties met rechtspersoonlijkheid die een rol kunnen vervullen op de Gentse arbeidsmarkt. Er mag in een partnerschap worden samengewerkt. Eén organisatie treedt dan op als promotor.
 • Komen niet in aanmerking: organisaties zonder rechtspersoonlijkheid, natuurlijke personen en organisaties waaraan een jurylid verbonden is.

Criteria

De jury brengt advies uit over de ingediende projectideeën op basis van de volgende criteria:

 • Focus en doel: bij welk thema van de oproep sluit het projectidee aan? Is het gericht op de Gentse arbeidsmarkt? Wat is de doelstelling? Zijn er al engagementen van Gentse bedrijven om bij het project betrokken te worden?
 • Innovatie: in welke mate is het projectidee innovatief? Is het een goede praktijk die in Gent nog niet bestaat? 
 • Toekomstgerichtheid: past het project in de toekomstperspectieven met betrekking tot de arbeidsmarkt?
 • Ervaring: heeft de organisatie ervaring met projecten die de arbeidsmarkt versterken?
 • Verbondenheid met het Gentse ecosysteem: in welke mate heeft de organisatie een binding met Gent?

De jury beoordeelt de ingediende projectvoorstellen en stelt een rangschikking op die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het College.

Timing

6 oktober 2022 Infosessie van 10 tot 11.30 uur (online)
Uiterlijk 19 oktober 2022 Indienen projectidee
24 - 26 oktober 2022 Adviesronde en pitches
Uiterlijk 12 november 2022 Indienen uitgewerkt projectvoorstel
8 december 2022 Beslissing
1 januari 2023 - 31 maart 2025 Uitvoering: projecten kunnen maximaal 24 maanden lopen

Subsidiereglement

Download hier het subsidiereglement voor meer details.

Veelgestelde vragen