Beleidsplan voor senioren

Wat doet het Stadsbestuur voor senioren in deze legislatuur

Het departement Ouderenzorg van het OCMW en de Seniorendienst van de Stad Gent zetten hun ‘goede voornemens’ voor de komende zes jaar op papier in de vorm van een strategische beleidsnota. Ze namen hierbij de acht componenten van de leeftijdsvriendelijke gemeente als uitgangspunt. De Wereldgezondheidsraad dacht dit concept uit.

Extra aandacht voor kwetsbare senioren

Vandaag is de drempel tot bepaalde dienstverlening voor een aantal doelgroepen nog altijd groter dan voor andere. We nodigen senioren daarom uit actief deel te nemen aan het maatschappelijke leven, bevorderen begrip en solidariteit tussen de generaties en garanderen voldoende ondersteunende woonzorginitiatieven.

Daarom willen we ook tijdens deze legislatuur extra aandacht besteden aan senioren die zich in een kwetsbare positie bevinden.