maaien 1345x353 website.jpg

We maaien met mate

In de Gentse parken vindt u korte gazons én bloemenweides met vlinders en bijen. Maak ook een natuurrijke tuin door te variëren met maaien.

In de Gentse parken vindt u zowel korte gazons als bloemenweides. De Stad Gent maait de gazons om de twee weken. De bloemenweides krijgen twee of drie maaibeurten per jaar.

“In mei en juni is het Potuitpark op zijn mooist,” vindt Filip Van De Walle, gespecialiseerd tuinier in Sint-Amandsberg. “Dan bloeien de koekoeksbloemen, boterbloemen en margrieten. We maaien ze pas nadat ze zaad hebben gevormd, dus eind juni. De planten bloeien dan nog een tweede keer in augustus. Daarna maaien we opnieuw.”

Vroeger werd alle gras in Gent kort gehouden. Vandaag is dat anders. Nu maait de Stad Gent ligweides, speelterreinen en graspaden kort. Daarnaast mag langer gras groeien. Het resultaat? Parken met veel variatie en bloemen, waarin vogels, vlinders, bijen, egels, kikkers en konijntjes eten vinden en kunnen schuilen.

Tips nodig voor uw eigen tuin?

  • Maai slingerpaadjes en kort gemaaide pleintjes in een grote grasvlakte. Laat daarnaast het gras langer groeien. Zo creëert u een overgang van kort gazon, over langer gras naar struiken. Die overgangen zijn voor planten en dieren het interessantst.
  • Maai de stukken die langer mogen groeien maar twee keer per jaar. Maai nadat de bloemen zaad hebben gevormd, dus een eerste keer in de periode juni/juli en een tweede keer in september/oktober. Of maai drie keer per jaar: dan start u in mei voor het gras en de bloemen opschieten. U maait een tweede keer in juli en een derde keer in september/oktober. Laat het maaisel even liggen. Zo kunnen de zaden vallen.
  • Maaisel van kort gazon kan u laten liggen. Voer het maaisel van langer gras wel af naar de composthoop of het containerpark. Als u het maaisel laat liggen, dan bevordert u de grassen en niet de bloemen die u wilt. Als een dikke laag maaisel blijft liggen, dan verschijnen brandnetels en andere ruigtekruiden.
  • Moet u een grote grasvlakte maaien? Maai die dan niet in een keer af. Maait u in stukken, dan vinden dieren telkens nog ergens eten en beschutting.
  • Maai steeds ongeveer 5 cm boven de grond.

Bekijk

de postkaart maaien met mate PDF (654.27 KB)