Stedelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur

De Minaraad adviseert het stadsbestuur op vlak van milieu- en natuur en wil de Gentenaars hierbij betrekken

De Minaraad: van besloten orgaan naar open forum

De Minaraad (of Stedelijk Adviesraad voor Milieu en Natuur) adviseert het Gentse beleid over milieu- en natuurdossiers, stedelijke beslissingen rond milieu en natuur en beslissingen over andere beleidsdomeinen maar met een effect op milieu of natuur.

Sinds juni 2019 stelt het stadsbestuur de Minaraad open voor Gentenaars die expertise of interesse hebben in milieu en natuur. Hiermee wil de Stad de burgers vroeger betrekken bij het besluitvormingsproces en interactie tussen de bestaande burgerinitiatieven bevorderen.

Wil jij je graag vrijwillig inzetten – occasioneel of op regelmatige basis- voor een breed ondersteund beleid rond natuur, milieu en klimaat in de Minaraad?  Stel je kandidaat door dit ingevuld formulier naar minaraad@stad.gent te sturen.

Laat ons je interesse en motivatie weten

Stel je kandidaat DOCX (13.79 kB)

Voorbeeld: Participatietraject voor het klimaatplan

Eind 2019 nodigde de Minaraad alle betrokken burgers uit om inspraak te hebben in het nieuwe Klimaatplan.
De Minaraad organiseerde hiervoor verschillende interactieve thematische workshops.

Welke ideeën op deze momenten tot stand kwamen, lees je in de verslagen onderaan deze pagina.

Minaraad: kerngroep en thematische werkgroepen

Momenteel bestaat de Minaraad uit vertegenwoordigers van

  • Erkende milieu- en natuurverenigingen
  • Werknemer- en werkgeversorganisaties
  • Land- en tuinbouwverenigingen
  • Onderwijsinstellingen
  • Andere erkende adviesraden

Lees meer over de samenstelling

 

Deze kerngroep wordt dus versterkt door werkgroepen rond thema’s als milieu, natuur, openbaar groen, klimaat, water,...
Stel je zeker kandidaat als je inspraak wil hebben in het beleid rond één van deze thema’s. 

Nog meer weten over de Minaraad?

De Minaraad vergadert in principe maandelijks. Als het nodig is, komt de Minaraad tussentijds samen.
De zittingen zijn niet openbaar. Als je meer wil weten, kan je wel alle verslagen lezen. Je vindt ze onderaan deze pagina.

Daarnaast organiseert de Minaraad jaarlijks een Open Milieuraad over een bepaald thema. Hierop zijn alle Gentenaars uitgenodigd, ook jij dus!