De Stedelijke Seniorenraad

De seniorenraad is een adviesorgaan dat de oudere Gentse bevolking toelaat te participeren aan het stedelijk beleid.

Gentse senioren kunnen het beleid adviseren. Om dit in goede banen te leiden is er een adviesraad opgericht: De Seniorenraad.

Wat is de Seniorenraad en wat doet deze raad?

De Stedelijke Seniorenraad is één van de adviesraden waarop het stadsbestuur beroep doet om de Gentenaars te laten participeren aan het beleid. Deze adviesraad van Gentse ouderen signaleert knelpunten en reikt oplossingen aan, zowel op vraag van het stadsbestuur als op eigen initiatief.

De ouderen maken bijna één derde uit van de Gentse bevolking. Door hun advies in te winnen en rekening te houden met hun opmerkingen, voorstellen en suggesties geeft het stadsbestuur een stem aan een grote groep Gentenaars. De Stedelijke Seniorenraad biedt ouderen zo de kans om hun stempel te drukken op wat er in de stad beslist wordt en hoe het beleid wordt uitgevoerd.

Alle leden van de Stedelijke Seniorenraad zijn vrijwilligers:

 • vertegenwoordigers van erkende Gentse seniorenverenigingen;  
 • ouderen die zich inzetten in lokale dienstencentra, woonzorgcentra, open huizen, …
 • geïnteresseerde oudere burgers en deskundigen.

Zij engageren zich in één of meer onderdelen van de adviesraad:

 • de zes lokale seniorenraden, verspreid over de Gentse wijken;
 • het dagelijks bestuur;
 • de raad van bestuur die adviezen voorbereidt en het beleid opvolgt;
 • de algemene vergadering die 3 tot 4 maal per jaar samenkomt.

De Stad Gent ondersteunt de adviesraad inhoudelijk en logistiek.
 

Onderaan deze pagina vind je:

 • de ledenlijst van de Seniorenraad sinds 1 januari 2021
 • het huishoudelijk reglement
 • de statuten van de Seniorenraad
 • de afspraken tussen de Seniorenraad en Stad Gent