Starten met tijdelijke invulling

Handleiding voor tijdelijke invullers: in 6 stappen bouw je een tijdelijke invulling uit. Vraag een subsidie aan en bekijk voorbeelden.

De Stad Gent stimuleert haar inwoners om braakliggende terreinen en leegstaande gebouwen te benutten. Tijdelijke invulling van deze gebouwen en terreinen laat toe om te experimenteren en tijdelijk een andere bestemming te geven aan het gebouw of de site. Dit gaat verwaarlozing van de plek tegen en biedt een meerwaarde voor de eigenaar van het pand, de buurt en de ontwikkeling van de stad.

Tijdelijke invulling situeert zich vaak op de grens van verantwoordelijkheden en regelgeving. Deze handleiding is een hulpmiddel voor organisatoren om zicht te krijgen op de verschillende stappen die ze kunnen ondernemen om een tijdelijke invulling te starten, te doorlopen en af te ronden.

Heel wat tijdelijke invullingen hebben een commercieel aspect of zijn volledig commercieel van aard. Voor commerciële activiteiten zijn er vaak bijkomende vereisten. In deze handleiding helpen wij om hier je weg in te vinden.

programma

De 6 fases van een tijdelijke invulling