Gent als commonsstad van de toekomst

Commons draait om gemeenschappelijk beheer van goederen, met als doel een duurzamere samenleving. Iets voor de stad Gent?

Commons Transitie Plan

Het Commons Transitie Plan is het resultaat van een participatief onderzoek uitgevoerd door transitiedenker Michel Bauwens en projectmanager Yurek Onzia. Zij onderzochten de mogelijkheden en rol van Gent als commonsstad van de toekomst. 

De term 'commons' of 'gemeengoed' verwijst naar goederen die beheerd worden door de gebruikers zelf. Niet zozeer de gemeenschappelijke goederen, maar het gemeenschappelijk beheer ervan staat centraal in de commonsgedachte. Die commons uiten zich in uiteenlopende initiatieven rond productie en consumptie met de bedoeling tot een duurzamere samenleving te komen.

Het in Gent gevoerde onderzoek resulteert in een Commons Transitie Plan dat het resultaat is van een uitgebreid veldonderzoek en gesprekken met Gentse commoners. 

De onderzoekers gingen op zoek naar de rol van en de mogelijkheden voor de Stad Gent om zulke burgerinitiatieven te versterken.

 • 80 Gentse commoners en commonsinitiatieven werden geïnterviewd
 • 70 initiatieven namen deel aan een uitgebreide enquête over de aard van de Gentse commons en de rol van de Stad
 • 500 Gentse initiatieven werden in kaart gebracht op wiki.commons.gent
 • 13 stadsdiensten, burgemeester en betrokken schepenen werden geïnterviewd
 • 9 workshops werden (in samenwerking met Timelab) georganiseerd rond thema’s als voeding, wonen & ruimte, inclusie, gezondheid en de 'Commons Finance Canvas' (een financieel model voor de commons), ...
 • 1.100 actieve leden maken deel uit van de Facebookgroep ‘Gent als Commonsstad van de Toekomst’

De hoge betrokkenheid van burgers bij het beleid, de vele privé-initiatieven, de investeringen in inspraak, participatie en co-creatie door het stadsbestuur en de administratie toont dat de commonsgedachte leeft in Gent.

Dialoogavonden Commons

In 4 dialoogavonden onderzochten we samen met andere commoners en medewerkers uit de administratie hoe we van Gent effectief een ‘partnerstad’ kunnen maken die commonsprojecten mogelijk maakt en ondersteunt.

De dialoogavonden maken deel uit van het traject dat verder doorwerkt op het onderzoek van Michel Bauwens.

Kerngroep Commons

De nota beschrijft hoe we van Gent de komende jaren effectief een ‘partnerstad’ maken.

De kerngroep bestaat uit medewerkers van de administratie (Strategische Coördinatie en Dienst Beleidsparticipatie) en geëngageerde commons-initiatiefnemers:

 • Lieven Hérie
 • Christophe Meert
 • Wouter Noppe
 • Annelore Raman
 • Joris Rombaut
 • Nathalie Snauwaert
 • Emma Tytgadt
 • John Vandaele
 • Tom Van Nieuwenhove
 • Marc Verheirstraeten

Het Commons Transitie Plan voor Gent

Lees het hier PDF (2.48 MB)