Gerechtelijke Alternatieve Maatregelen

Begeleiding van personen met een autonome werkstraf en druggebruikers die via justitie een vormings- en behandelingsproject volgen.

De Stad ontvangt van de FOD Justitie een subsidie voor de begeleiding van Gerechtelijke Alternatieve Maatregelen. Voor het werkingsjaar 2014 bedraagt deze subsidie 375.559 euro.

Dit bedrag wordt aangewend voor:

  • De financiering van vormings- en behandelingsprojecten voor gebruikers van illegale drugs die in aanraking kwamen met justitie n.a.v. een delict en druggebruikers onder justitiële voorwaarden.
  • De plaatsing en begeleiding van personen met een autonome werkstraf bij diensten van de Stad, het OCMW en Gentse vzw’s. Project Alternatieve Sancties staat in voor het opstarten, opvolgen en afronden van autonome werkstraffen en dienstverleningen binnen Gent. Deze tewerkstellingen worden uitgevoerd in stadsdiensten, OCMW-diensten en vzw’s. De Dienst Lokale Preventie en Veiligheid coördineert het project, in samenwerking met Justitiehuis Gent.

Bijkomende informatie vindt u op de website van de FOD Justitie.

Relevante documenten

Lees de integrale versie van:

De GAM-overeenkomst van de Stad Gent voor 2014 PDF (305.25 kB)

Lees het KB van 25/04/2014 over:

De financiering van het GAM-personeel PDF (1009.55 kB)