Tekening van Gent

Themacommissie op verplaatsing

Soms vergadert de gemeenteraad niet in het stadhuis, maar op locatie. Heb jij een voorstel van onderwerp of locatie?

De gemeenteraad zal niet altijd in het stadhuis vergaderen, maar soms ook op een andere plek in de stad. De raadsleden gaan ter plaatse in gesprek met omwonenden en experten. Voorlopig is er nog geen themacommissie op verplaatsing gepland.

Je kan zelf een onderwerp of locatie voorstellen. Het moet gaan om onderwerpen waarover een breed debat mogelijk is en die een impact hebben op jouw buurt. 

Heb je een voorstel van onderwerp of locatie? Mail je idee naar voorzitter.gemeenteraad@stad.gent.