College van burgemeester en schepenen (januari 2019)
College van burgemeester en schepenen / vast bureau

College van burgemeester en schepenen / vast bureau

Wat doet het college / vast bureau? Wie zetelt in het college / vast bureau? Wat zijn hun bevoegdheden? Welke beslissingen werden genomen?

Tijdens de installatievergadering van 3 januari 2019 kozen de gemeenteraadsleden het college van burgemeester en schepenen (afgekort als ‘het college’). Het college is meteen ook het vast bureau.

Naast de burgemeester zijn er in Gent tien schepenen, waarvan één ook de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) is. De Gentse burgemeester is lid van Open Vld. Daarnaast telt het huidige college vier Groen-schepenen, twee schepenen van Open Vld, twee schepenen van Vooruit en één schepen van CD&V.

Bevoegdheden, werking en taakverdeling

De belangrijkste taak van het college / vast bureau is het voorbereiden van de gemeenteraad / OCMW-raad en het uitvoeren van de raadsbeslissingen. Daarnaast zijn er specifieke bevoegdheden, zoals het aanstellen van personeel en het beheren van het stedelijk budget.

Het college / vast bureau komt wekelijks samen op donderdag. Deze vergadering is niet openbaar. Je kan deze bijgevolg niet bijwonen. Er worden ook geen opnames of openbare verslagen van de vergaderingen gemaakt.

Het college / vast bureau kan enkel samen (collegiaal) beslissen. Schepenen kunnen dus niet individueel beslissen. Om praktische redenen is er wel een taakverdeling en heeft elke schepen specifieke domeinen. 

Welke beslissingen nam het college / vast bureau?

Via de raadpleegomgeving van eBesluitvorming kan je de titels van de beslissingen van het college / vast bureau raadplegen. 

Je kan de beslissingen bekijken per vergadering (kies 'CVB' in de kalender). eBesluitvorming is de digitale toepassing die Stad en OCMW Gent gebruiken om besluiten te nemen.