Bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD)

Wat is het BCSD? Wie zetelt in het BCSD?

Begin januari 2019 nam het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) in het OCMW een doorstart, maar geschoeid op een nieuwe leest. Het comité kan het bestuur adviseren inzake het sociaal beleid, maar neemt vooral beslissingen rond individuele dienstverlening en maatschappelijke integratie. Het gaat bijvoorbeeld over de toekenning van een leefloon, financiële ondersteuning voor mensen met schulden of een voorschot op de werkloosheidsvergoeding.

De OCMW-raadsleden verkiezen de voorzitter en de 12 leden van het BCSD. Het aantal zetels dat elke politieke lijst toegewezen krijgt in het BCSD wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke lijst heeft binnen de OCMW-raad.

Hieronder ziet u de samenstelling van het BCSD in Gent en door welke partij de leden werden voorgedragen:

 • Rudy Coddens (voorzitter BCSD en schepen, Vooruit)
 • Cengiz Cetinkaya (lid BCSD en gemeente- en OCMW-raadslid, Groen)
 • Liliane De Cock (lid BCSD, Groen)
 • Carl De Decker (lid BCSD en gemeente- en OCMW-raadslid, Open Vld)
 • Paul Goossens (lid BCSD, CD&V)
 • Anton Vandaele (lid BCSD, Groen)
 • Alana Herman (lid BCSD, Open Vld)
 • Kasper Libeert (lid BCSD, pvda)
 • Nikolaas Schuiten (lid BCSD, Vlaams Belang)
 • Emilie Peeters (lid BCSD, Vooruit)
 • Els Roegiers (lid BCSD, N-VA)
 • Pascal Verbeke (lid BCSD, Vooruit)
 • Martine Verhoeve (lid BCSD, Open Vld)

 

Heb je verdere vragen?

Dan kan je terecht bij het Directiesecretariaat van de Sociale Dienst: tel. 09 266 98 89
Of per e-mail op SD.infodienst@ocmw.gent