Interactieve kaarten Vlaanderen - België

Geopunt, NGI viewer

Geopunt

Geopunt is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie, en het uithangbord van het samenwerkingsverband voor geografische informatie in Vlaanderen (GDI-Vlaanderen). Het portaal richt zich met een uitgebreid data-, diensten- en toepassingenaanbod naar een breed en divers publiek. Van burgers op zoek naar een geschikte bouwgrond tot de GIS-coördinator of het studiebureau die een milieu-studie wensen uit te voeren. Het geoportaal maakt laagdrempelig gebruik van geografische informatie door zowel overheidsinstanties, burgers, organisaties als bedrijven mogelijk. Maatschappelijk relevante geografische gegevens en diensten worden op een slimme en gebruiksvriendelijke wijze bijeengebracht. Het geoportaal vormt het Vlaams knooppunt in een Europese geografische data-infrastructuur en voldoet aan de vereisten van de Europese INSPIRE richtlijn.

NGI

Het NGI houdt de topo-geografische inventaris van België bij en produceert topografische kaarten.