Storm en rukwinden tussen 9 en 15 maart 2019 erkend als algemene ramp

Wie schade heeft geleden, kan tot en met 31 maart 2020 een dossier indienen bij het Vlaams Rampenfonds.

De Vlaamse regering heeft de storm en rukwinden die hebben plaatsgevonden tussen 9 en 15 maart 2019 erkend als algemene ramp. Wie schade heeft geleden, kan tot en met 31 maart 2020 een dossier indienen bij het Vlaams Rampenfonds. Een tussenkomst door het Vlaams Rampenfonds gebeurt wel onder voorwaarden.

Op 30 december 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2019, waarbij de storm en rukwinden die hebben plaatsgevonden tussen 9 en 15 maart 2019 op het grondgebied van 85 gemeenten als een algemene ramp worden beschouwd. Gent is een van de gemeenten die onder dit besluit valt.

Concreet betekent dit dat alle getroffenen op Gents grondgebied hun dossier voor een financiële tegemoetkoming kunnen indienen bij het Vlaams Rampenfonds. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 31 maart 2020.

Hoe een schadedossier indienen?

Schadedossiers worden bij voorkeur online ingediend via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds. Dossiers kunnen ook op papier ingediend worden via de aanvraagformulieren van het Vlaams Rampenfonds.

Wie hulp nodig heeft om het dossier aan te maken, kan de gebruikershandleiding raadplegen. Op de website van het Rampenfonds staat ook een samenvattende lijst met documenten die nodig zijn om een dossier aan te maken per schadecategorie.

Enkele aandachtspunten

  • Enkel de storm en rukwinden tussen 9 en 15 maart 2020 werden erkend als ramp.
  • Controleer via de website van het Vlaams Rampenfonds of de opgelopen schade wel degelijk aanleiding geeft tot een tussenkomst.
  • Hou rekening met een franchise van 500 euro voor schade aan private goederen.
  • Dien het dossier zo volledig mogelijk in.
  • Dien je een papieren aanvraag in? Maak dan een kopie voor jezelf en houd die goed bij.

Het dossier moet bezorgd worden aan het Vlaams Rampenfonds, dus niet aan de Stad Gent. Dossiers ingediend na 31 maart 2020 zijn laattijdig en zullen worden geweigerd.