Stadsmedewerkers flexibel ingezet om coronacrisis mee het hoofd te bieden

Meer dan 100 stadsmedewerkers die door de coronamaatregelen dreigden tijdelijk werkloos te vallen, steken nu elders de handen uit de mouwen.

Sociaal groepsbegeleider Dirk De Ridder dreigde tijdelijk werkloos te vallen door de coronamaatregelen, maar springt nu bij in de inloopcentra voor daklozen.

Meer dan 100 stadsmedewerkers die door de coronamaatregelen dreigden tijdelijk werkloos te vallen, steken nu de handen uit de mouwen in onder meer de inloopcentra voor daklozen, het triagecentrum van het AZ Jan Palfijn en de recyclageparken van IVAGO. De Stad Gent springt zo bij waar kan.

Van poetsen tot coördineren

Al meer dan 100 stadsmedewerkers kregen de voorbije twee weken andere taken, die toch aansluiten bij hun opleiding of expertise. Dat aantal stijgt nog elke dag. Enkele voorbeelden: maatschappelijk werkers en buurtwerkers werden ingeschakeld in de inloopcentra voor daklozen en in het pre-triagecentrum aan het AZ Jan Palfijn. Een aantal servicemedewerkers helpt met poetsen en met logistieke taken in de woonzorgcentra. IVAGO doet beroep op stadspersoneel om de heropening van de recyclageparken mee in goede banen te leiden. Een aantal collega's werd heringezet in een tijdelijke coördinatieteam om de stroom aan zorg- en verpleegkundig personeel in kaart te brengen.

Wat mij zeker zal bijblijven, is dat ik nu echt aan den lijve kan ondervinden wat mijn collega's doen om dak- en thuislozen een hart onder de riem te steken, het is een heel leerrijke ervaring. We gaan er samen voor, iedereen 'smijt' zich.

Veiligheid en gezondheid voorop

Voor elke heroriëntering is er een advies nodig van de interne preventiedienst. De veiligheid, gezondheid en het welzijn van de medewerkers blijft van prioritair belang.

Ons departement HR toont zich zeer wendbaar in deze crisis. En onze medewerkers tonen nog maar eens dat ze flexibel zijn en bereid zijn om bij te springen waar nodig. De interne preventiedienst waakt daarbij over veilige werkomstandigheden voor ons personeel. Iedereen zet zich 200% in.' 

Bram Van Braeckevelt , schepen van Personeel

Nog geen match voor 600 personeelsleden

Voor zo'n 600 personeelsleden werd nog geen match gevonden. Zij blijven tijdelijk enkele dagen noodgedwongen thuis, onder het stelsel van 'dienstvrijstelling' of tijdelijke werkloosheid, respectievelijk voor statutaire ambtenaren en contractuelen. Zij blijven oproepbaar.