Stad Gent verlaagt drempels om te werken na ziekte

De Stad doet dat door via een re-integratieteam ziekte, arbeidsbeperking en onzekerheid bespreekbaar te maken op de werkvloer.

Hoe zorg je dat medewerkers na een zware of langdurige ziekte gemakkelijk terug aan het werk kunnen? Of nog beter, dat ze niet hoeven uit te vallen wanneer ze met een medisch probleem of een arbeidsbeperking worden geconfronteerd? Het re-integratieteam van de Stad Gent biedt daarbij extra ondersteuning. In 2018 begeleidde het team 256 medewerkers.

Sinds 2017 is er binnen de Stad Gent een re-integratieteam aan de slag dat extra ondersteuning biedt. Het team doet dat door ziekte, arbeidsbeperking en onzekerheid bespreekbaar te maken op de werkvloer, en door oplossingen op maat te zoeken. In 2018 ondersteunde het team 256 medewerkers en hun leidinggevenden in de zoektocht naar aangepast werk. Voor 225 (90%) van hen werd een oplossing gevonden binnen de organisatie, steeds na constructieve dialoog met de leidinggevende en de arbeidsarts.

'De resultaten van het re-integratieteam zijn hoopvol te noemen. Het bewijst dat we bij de Stad Gent 'wijs werken'. Dat wil zeggen: meer oplossingen, minder regels, meer mens.

Bram Van Braeckevelt , schepen van Personeel

Ondersteuning op maat

Binnen de krijtlijnen van het re-integratieverhaal zoekt de Stad een oplossing die haalbaar is voor de medewerker én de dienst.

Zo kunnen medewerkers hervatten in een aangepast uurrooster, bijvoorbeeld via progressieve werkhervatting. Daarbij wordt de arbeidstijd in verschillende stappen terug opgebouwd. Sinds 2017 hebben 557 medewerkers hiervan gebruikgemaakt. Een kleine helft daarvan werkt inmiddels terug op het oorspronkelijke werkregime.

Maatwerk bestaat soms ook uit aangepast materiaal, zoals een groot beeldscherm, een verduisterde ruimte of een stemversterker. Of uit praktische ondersteuning op de werkplek, of coaching. Er zijn zelfs medewerkers die met jobcrafting aan de slag zijn gegaan. Dat is een methode waarbij een medewerker binnen een team schuift met taken en kleine wijzigingen in zijn job aanbrengt, zodat de job beter aansluit bij wat hij of zij nodig heeft om aan de slag te kunnen.

Toelichting op de gemeenteraadscommissie

Op de gemeenteraadscommissie van 18 juni 2019 werden de kerncijfers van 2018 rond het personeelsbestand van de Stad Gent toegelicht. De cijfers rond re-integratie bij ziekte of arbeidsbeperking zijn daar een onderdeel van. Het is de eerste keer dat deze toelichting op een commissie werd gegeven.