Stad Gent maakt wijkstructuurschetsen op

Momenteel loopt al zo’n traject in Baarle-Drongen. Ook in Muide-Meulestede maakte de Stad samen met de bewoners zo’n wijkstructuurschets op.

Om de Gentse woonwijken aangenaam en leefbaar te houden, zijn ruimtelijke ingrepen nodig die voor elke wijk anders zijn. Daarom maakt de Stad Gent de komende jaren 'wijkstructuurschetsen' op.

Een wijkstructuurschets is een visie over hoe de ruimtelijke structuur van een wijk kan evolueren. Zo’n visie gaat over alle ruimtelijke aspecten van een wijk of buurt, bijvoorbeeld over aangename speel- en ontmoetingsplekken, voldoende groen, verbindingen voor voetgangers en fietsers, parkeren, gewenste woontypologieën, sportvoorzieningen, sociale voorzieningen, economisch aanbod, …

Sami Souguir , schepen van Ruimtelijke Planning

Ontwerpteams

Voor de opmaak van die wijkstructuurschetsen zal de Stad Gent een poule van verschillende ontwerpers aanstellen. De Stad schrijft daarvoor een raamovereenkomst uit. Het gaat om maximaal vijf teams, die per deelopdracht een offerte kunnen indienen. Door met verschillende teams te werken wil de Stad zich vanuit verschillende invalshoeken laten inspireren en tegelijk het meest geschikte team voor de opdracht kunnen selecteren.

Ruimte voor Gent

De opmaak van wijkstructuurschetsen is een actie die volgt uit de structuurvisie 'Ruimte voor Gent', die sinds 22 augustus 2018 van kracht is. Dit strategisch beleidsplan zet de ruimtelijke krachtlijnen uit voor 2030 en daarna. Hoe zullen we in de toekomst wonen, werken, ons verplaatsen, ontspannen, omgaan met de klimaatverandering? Een van de acties om hier een antwoord op te bieden, is de opmaak van de wijkstructuurschetsen. Ze moeten het raamwerk vormen voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een wijk, en dit op korte (1 tot 5 jaar), middellange (5 tot 10 jaar) en lange termijn (15 tot 25 jaar).

Participatie

De opmaak van de wijkstructuurschetsen zal altijd gebeuren samen met de bewoners, de gebruikers en andere belanghebbenden via een participatietraject op maat.

Timing

Momenteel loopt al zo’n traject in Baarle-Drongen. Ook in Muide-Meulestede maakte de Stad samen met de bewoners zo’n wijkstructuurschets op, dit in het kader van het stadsvernieuwingsproject Muide-Meulestede Morgen.

In het kader voor de opmaak van de wijkstructuurschetsen is een indicatieve timing opgenomen voor de wijkstructuurschetsen die op dit moment op het programma staan (zie afbeelding rechts).