Speciale gemeenteraad over studentenhuisvesting op 8 november

Op campus Kantienberg staat er een themacommissie rond studentenhuisvesting op de agenda. Wie is ingeschreven, kan de commissie bijwonen.

 

De gemeenteraadsleden gaan op 8 november 2022 voor een eerste keer op verplaatsing. In de Arteveldehogeschool gaan ze tijdens een themacommissie over studentenhuisvesting in dialoog met buurtbewoners, studenten, onderwijsinstellingen en aanbieders. 

Eerder al kondigde het Gentse stadsbestuur aan dat de gemeenteraadsleden twee keer per jaar naar de Gentenaars zouden trekken. Niet alleen om een specifiek thema onder de loep te nemen, maar ook om Gentenaars meer te betrekken. Na de coronaperiode is het nu zover: op 8 november komen de raadsleden samen in de Arteveldehogeschool campus Kantienberg voor een themacommissie rond studentenhuisvesting.

We zijn aan het pionieren. Het is de eerste keer in Vlaanderen dat een stad met de grootte van Gent een interactieve dialoog tussen raadsleden en bewoners organiseert. De avond zelf draait niet om het politieke debat, luisteren naar de mensen staat centraal. Het debat onder de politieke fracties volgt later, in de gemeenteraadszaal.

Christophe Peeters en Zeneb Bensafia , voorzitter en ondervoorzitter gemeenteraad

De gemeenteraadsleden gaan op 8 november vanaf 19 uur in dialoog met buurtbewoners, studenten, onderwijsinstellingen en aanbieders van studentenhuisvesting. Eerst zijn er getuigenissen, daarna gaan raadsleden en Gentenaars in gesprek in kleine groepen. Er wordt afgesloten met een drink. Vooraf inschrijven was noodzakelijk. De inschrijvingsperiode is ondertussen afgelopen. 

De themacommissie op 8 november is géén forum voor politiek debat. Raadsleden verzamelen in de eerste plaats ervaringen en suggesties om er daarna mee aan de slag te gaan in de gemeenteraad. In dit geval zal er over studentenhuisvesting gedebatteerd worden in de commissie van januari 2023.