Sloop schouw Kuhlmannsite op 20 mei

Op donderdag 20 mei 2021 wordt de rood-witte schouw van de vroegere Kuhlmannfabriek in het noorden van de Gentse haven afgebroken.

Milieudochter DEC van de waterbouwgroep DEME laat op donderdag 20 mei de 150 meter hoge schouw aan de Kuhlmannkaai neerhalen. De gespecialiseerde firma Wolf zal dat doen met behulp van explosievenAlle veiligheidsmaatregelen worden getroffen om te garanderen dat het vallen van de schouw zonder problemen uitgevoerd kan worden.

In de voorbereidende fase is de impact op de trillingsgevoelige installaties in de buurt van de schouw nagegaan. Deze studie concludeert dat er geen gevaar is op directe schade in de buurt rond de schouw.

In de onmiddellijke omgeving van de Kuhlmannsite zullen volgende signalen duidelijk hoorbaar zijn voor, tijdens en na de afbraak van de schouw:

  • langgerekt geluidssignaal: aansluiten ontstekingsapparaat
  • 2 korte geluidssignalen: ontsteken en springen van de schouw
  • controle van het object door de springmeester en algemene veiligheid van de situatie
  • 3 korte geluidssignalen: vrijgeven van de zone

De 2.200 ton beton die op de site zal neerstorten, zal door DEME verder verwerkt worden voor hergebruik.