Resultaten controleacties Politie Gent - mei 2019

In de loop van de maand mei 2019 organiseerde Politie Gent 45 verkeerscontroles. In totaal werden 3.250 overtredingen vastgesteld.

In de loop van de maand mei 2019 organiseerde Politie Gent 45 verkeerscontroles. In totaal werden 3.250 overtredingen vastgesteld. Hieronder een overzicht van de verschillende controles en bijhorende resultaten.

Alcoholcontroles

In de loop van de maand mei 2019 voerde de Politie Gent 15 controles uit rond alcohol en drugs in het verkeer. In totaal werden 3.042 alcoholsamplings afgenomen.

  • 61 bestuurders hadden een alcoholtest met als resultaat 'Positief'. Dit betekent dat zij een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 mg/l UAL hadden. Hun rijbewijs werd voor 6 uur ingehouden. Van 16 bestuurders werd het rijbewijs zelfs ingetrokken voor 15 dagen omdat zij een alcoholconcentratie van minstens 0,65 mg/l UAL hadden.
  • 29 chauffeurs hadden een alcoholtest met als resultaat 'Alarm'. Dit betekent dat de bestuurders een alcoholconcentratie hadden van ten minste 0,22 mg/l UAL en minder dan 0,35 mg/l UAL. Hun rijbewijs werd ingehouden voor 3 uur.
  • 2.952 bestuurders hadden een alcoholtest met als resultaat 'Safe'. Dit betekent dat zij een alcoholconcentratie van minder dan 0,22 mg/l UAL hadden.

Er werden 69 speekseltesten afgenomen. 40 bestuurders bleken onder de invloed van drugs te rijden. Hun rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Drie bestuurders bleken geen drager van een rijbewijs, daarom werd hun voertuig voor 12 uur ingehouden.

Tijdens de alcoholcontroles werden ook 99 andere overtredingen vastgesteld en beboet.

Snelheidscontroles

Naast de gewone snelheidscontroles met bemande en onbemande camera’s en de LIDAR, organiseerde Politie Gent in mei 2019 vier snelheidscontroles. Tijdens deze acties werden 1.308 voertuigen gecontroleerd waarvan er 379 (29%) te snel reden. Zes rijbewijzen werden ingetrokken wegens overdreven snelheid.

Controles gordeldracht en GSM-gebruik

Tijdens de maand mei 2019 werden op het Gentse grondgebied twee controleacties rond gordeldracht en GSM-gebruik georganiseerd. Er werden 24 overtredingen vastgesteld voor het niet dragen van de gordel. 14 personen kregen een boete omdat de kinderen in de wagen niet klikvast meereden. 9 personen vlogen op de bon omdat ze de GSM gebruikten achter het stuur.

Hinderlijk parkeren

Verkeerd parkeren heeft een belangrijke negatieve impact op de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. In uitvoering van het zonaal veiligheidsplan van de Gentse Politie drijft de Wijkdienst zijn inspanningen op door middel van een aantal gerichte acties.

In de maand mei 2019 organiseerden de verschillende Gentse commissariaten 18 controles op hinderlijk parkeren. Daarbij werden 185 parkeerinbreuken vastgesteld, naast 233 andere inbreuken. De top drie van parkeerinbreuken:

  1. Parkeren/stilstaan op plaatsen gesignaleerd door de verkeersborden E1 (parkeerverbod) en E3 (stilstaan en parkeren verboden) (94 keer)
  2. Parkeren op de rijbaan langs de gele onderbroken streep (42 keer)
  3. Stilstaan of parkeren op voetpaden (17 keer)

Controle boorddocumenten

In mei 2019 voerde de Gentse politie één controle op boorddocumenten uit. Tijdens deze controle werden 9 inbreuken inzake boorddocumenten vastgesteld.

Controle zwaar en bezoldigd vervoer en taxi’s

In mei 2019 voerde de Verkeersdienst drie controles op bezoldigd zakenvervoer uit. Er werden 37 voertuigen gecontroleerd. Er werden 43 overtredingen vastgesteld. In totaal werd er voor 19.123 euro aan boetes geïnd.

Er werden ook twee controles op taxi's uitgevoerd. In totaal werden 40 taxi's gecontroleerd. Er werden 8 processen-verbaal opgesteld.

Bromfietscontroles

In de maand mei 2019 organiseerde de Gentse politie twee bromfietscontroles. Er werden 15 verkeersovertredingen vastgesteld bij particuliere bromfietsers en vijf overtredingen bij bromfietskoeriers.