Resultaten controleacties Politie Gent - juni 2019

In de loop van de maand juni 2019 organiseerde Politie Gent 38 verkeerscontroles. In totaal werden 993 overtredingen vastgesteld.

In de loop van de maand juni 2019 organiseerde Politie Gent 38 verkeerscontroles. In totaal werden 993 overtredingen vastgesteld. Hieronder een overzicht van de verschillende controles en de bijhorende resultaten.

Alcoholcontroles

In de loop van de maand juni 2019 voerde de Politie Gent 17 controles uit rond alcohol en drugs in het verkeer. In totaal werden 8.242 alcoholsamplings afgenomen.

  • 70 bestuurders hadden een alcoholtest met als resultaat 'Positief'. Dit betekent dat zij een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 mg/l UAL hadden. Hun rijbewijs werd voor 6 uur ingehouden. Van 13 bestuurders werd het rijbewijs zelfs ingetrokken voor 15 dagen omdat zij een alcoholconcentratie van minstens 0,65 mg/l UAL hadden.
  • 49 chauffeurs hadden een alcoholtest met als resultaat 'Alarm'. Dit betekent dat de bestuurders een alcoholconcentratie hadden van ten minste 0,22 mg/l UAL en minder dan 0,35 mg/l UAL. Hun rijbewijs werd ingehouden voor 3 uur.
  • 8.123 bestuurders hadden een alcoholtest met als resultaat 'Safe'. Dit betekent dat zij een alcoholconcentratie van minder dan 0,22 mg/l UAL hadden.

Er werden 85 speekseltesten afgenomen. 44 bestuurders bleken onder de invloed van drugs te zijn. Hun rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Drie bestuurders hadden geen rijbewijs op zak, daarom werden de voertuigen voor 12 uur ingehouden.

Tijdens de alcoholcontroles werden ook 103 andere overtredingen vastgesteld en beboet.

Snelheidscontroles

Naast de gewone snelheidscontroles met bemande en onbemande camera’s en de LIDAR, organiseerde Politie Gent in juni 2019 4 snelheidscontrole met interceptie. Tijdens deze acties werden 2.387 voertuigen gecontroleerd, waarvan er 408 (17%) te snel reden. 4 rijbewijzen werden ingetrokken wegens overdreven snelheid.

Controles gordeldracht en GSM-gebruik

Tijdens de maand juni 2019 werden op het Gentse grondgebied 5 controleacties rond gordeldracht en GSM-gebruik georganiseerd.

Er werden 56 overtredingen vastgesteld voor het niet dragen van de gordel. Drie bestuurders kregen een boete omdat er geen kinderzitje gebruikt werd. 16 personen vlogen op de bon omdat ze de GSM gebruikten achter het stuur.

Hinderlijk parkeren

Verkeerd parkeren heeft een belangrijke negatieve impact op de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. In uitvoering van het zonaal veiligheidsplan van de Gentse Politie drijft de Wijkdienst haar inspanningen op door middel van een aantal gerichte acties.

In de maand juni 2019 organiseerden de verschillende Gentse commissariaten 11 controles op hinderlijk parkeren. Daarbij werden 132 parkeerinbreuken vastgesteld, naast 105 andere inbreuken. De top drie van parkeerinbreuken:

  1. Parkeren/stilstaan op plaatsen gesignaleerd door de verkeersborden E1 (parkeerverbod) en E3 (stilstaan en parkeren verboden) (43 keer)
  2. Stilstaan of parkeren op trottoirs (27 keer)
  3. Stilstaan of parkeren op de oversteekplaatsen en op de rijbaan op minder dan 3 meter voor deze oversteekplaatsen (23 keer)

Controle boorddocumenten

In juni 2019 voerde de Gentse politie één controle op boorddocumenten uit. Tijdens deze controle werden 7 inbreuken inzake boorddocumenten vastgesteld.