Renovatiewerken oude stadsbibliotheek schieten goed op

Zo zijn de ruwbouwwerken van de tunnel tussen AC Zuid en de oude stadsbibliotheek afgerond, en krijgt het datacenter in de kelder vorm.

Begin 2020 zijn de renovatiewerken gestart aan de oude stadsbibliotheek van de Stad Gent op het Woodrow Wilsonplein. Die eerste fase binnen het grote bouwproject van het toekomstige Stadskantoor is ondertussen goed gevorderd. Zo zijn de ruwbouwwerken van de tunnel tussen het AC Zuid en de oude stadsbibliotheek afgerond, en krijgt ook het datacenter in de kelder stilaan vorm. Eind 2020 moeten de renovatiewerken klaar zijn.

Ruwbouwwerken ondertunneling afgerond

In mei 2020 is de aannemer, THV Antwerpse Bouwwerken – Alfa Technical Installations, gestart met het uitgraven van de tunnel die de parking onder het huidige AC Zuid en de kelder van de oude stadsbibliotheek met elkaar verbindt. Deze tunnel komt er om de logistieke stroom tussen beide gebouwen vlot te laten verlopen. De ruwbouwwerken van de tunnel zijn intussen afgerond.

Datacenter verwarmt Stadskantoor

In de kelder van de oude bibliotheek wordt gewerkt aan een gecentraliseerde datacenterinfrastructuur van Digipolis, de ICT-partner van de Stad. Samen met het nieuwe datacenter op campus Prins Filip, zal dit datacenter een ultramoderne IT-infrastructuur vormen. De warmte van de servers in het datacenter zal bovendien gerecupereerd worden om mee het Stadskantoor te verwarmen en van warm water te voorzien.

Aandacht voor erfgoed

Naast innovatie is er ook aandacht voor erfgoed. De oude stadsbibliotheek, ontworpen door de gekende Gentse architect Geo Bontick in 1955, wordt immers als waardevol historisch patrimonium beschouwd. Authentieke erfgoedelementen worden daarom in ere hersteld. Onder andere het houten parket en de lambrisering in de Achilles Musschezaal op de tweede verdieping, en de sterrenhemel in de vroegere inkomhal worden zorgvuldig gerestaureerd.

Vergadercentrum voor Stad en verenigingen

In de Achilles Musschezaal wordt een vergadercentrum ingericht. Zowel stadsdiensten als Gentse verenigingen zullen van de ruimtes gebruik kunnen maken nadat de volledige site is opgeleverd. Om de juiste keuzes met betrekking tot ergonomie, materiaalsoorten en geluidsisolatie te maken, wordt een interieurmock-up geïnstalleerd.

Optimalisering van de werkplekken

De toekomstige werkplekken worden geen open landschapskantoren maar een afwisseling tussen open en gesloten ruimtes. Er wordt resoluut gekozen voor een activiteitsgebonden werkomgeving en er wordt voluit ingezet op flexwerk. Medewerkers hebben niet langer hun eigen bureau en thuiswerk wordt gestimuleerd. Er blijft wel voldoende ruimte voor ontmoeting en samenwerking.

Impact coronacrisis op de werken beperkt

De werken aan het toekomstige Stadskantoor werden kort stopgezet omwille van de coronacrisis. Op 6 april heeft de aannemer de activiteiten gedeeltelijk kunnen hervatten met respect voor de geldende maatregelen. De impact op de vooropgestelde planning is hierdoor beperkt gebleven. Eind 2020 moeten de renovatiewerken afgerond zijn.

Ik ben blij dat ons ambitieuze project nauwelijks vertraging opliep. Dit wordt echt het Stadskantoor van en voor de Gentenaars, met een vernieuwde Stadswinkel, dienstverlening samengebracht op één plek en vergaderruimtes die na de kantooruren ook door buurtbewoners zullen kunnen worden gebruikt. Ik kijk al uit naar het eindresultaat.

Annelies Storms , schepen van Facility Management