Opfrisbeurt voor begraafplaatsen en waardevolle graven

Er werden werken uitgevoerd op de begraafplaatsen van Gentbrugge en Ledeberg. In Ledeberg en elders werden ook graven in ere hersteld.

De Stad Gent heeft de afgelopen periode werken uitgevoerd op de begraafplaatsen van Gentbrugge en Ledeberg. Zo kwamen er in Gentbrugge nieuwe, toegankelijke paden. Op de Westerbegraafplaats, Zuiderbegraafplaats en de begraafplaats van Ledeberg werden verschillende graven in ere hersteld.

Toegankelijke paden in Gentbrugge

De komende jaren werkt de Stad Gent op verschillende begraafplaatsen aan een betere toegankelijkheid. De werken in Gentbrugge zijn al afgerond. De nieuwe paden zijn er makkelijk te bewandelen en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De hoogteverschillen tussen de perken met gedenktekens en de paden zijn weggewerkt. Langs de paden staan banken om even te uit te rusten of te bezinnen. De kraantjes op de begraafplaats werken voortaan met regenwater afkomstig van het dak van de kerk op het Gentbruggeplein. Auto's mogen de begraafplaats niet meer op, met uitzondering van ceremoniewagens van begrafenisondernemers.

Renovatie hoofdingang Ledeberg

Ook in Ledeberg werden werken uitgevoerd. De afgelopen maanden werd de poort aan de hoofdingang van de begraafplaats al deels gerenoveerd. De werken zijn nog niet helemaal afgerond, maar liggen in de allerheiligenperiode stil, zodat de begraafplaats toegankelijk blijft voor alle bezoekers. Na de allerheiligenperiode gaan de werken verder.

Grafmonumenten in ere hersteld

Nabestaanden zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstellen van een gedenkteken. Maar als de concessie op een waardevol grafmonument eindigt, investeert de Stad Gent zelf in een renovatie. Dat gebeurde recent op de Zuiderbegraafplaats, de Westerbegraafplaats en de begraafplaats van Ledeberg, waar graven schade hadden geleden door storm of verwaarlozing. De Stad Gent schakelde daarvoor in sommige gevallen maatwerkbedrijf Compaan in.

Eén familie, acht graven gerestaureerd

Nabestaanden en concessiehouders kunnen ook zelf een grafteken laten renoveren, met steun van de Stad Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen. Een mooi voorbeeld is de familie de la Kethulle de Ryhove. De familie liet recent 8 gedenktekens op de begraafplaats van Gentbrugge restaureren en kreeg voor 5 graftekens steun van de Stad en de Provincie. Voor de overige 3 kreeg de familie steun van de Provincie.

We investeren de komende jaren in verzorgde, toegankelijke begraafplaatsen in onze stad en in de deelgemeenten. Het blijven in de eerste plaats altijd plekken van rouw en herdenking. Maar door te investeren in toegankelijkheid, renovatie en restauratie worden het ook respectvolle, groene rustpunten in onze stad.

Mieke van Hecke , schepen van Burgerzaken

Voorbeelden van gerestaureerde graven, v.l.n.r.: graf van de familie Miele op de Zuiderbegraafplaats, graf van de familie Latour in Ledeberg, graf van de familie de la Kethulle de Ryhove in Gentbrugge.