Mondmaskerplicht afgeschaft in winkelstraten vanaf 30 augustus

De Stad beveelt wel aan om steeds een mondmasker bij te hebben en het op te zetten bij drukte.

De Stad Gent schaft vanaf maandag 30 augustus 2021 de mondmaskerplicht af in het Gentse winkelwandelgebied. De Stad beveelt wel aan om steeds een mondmasker bij te hebben en het op te zetten bij drukte.

De mondmaskerplicht op het openbaar domein wordt verder afgebouwd in Gent. Op 9 juni werd het gebied waar de mondmaskerplicht van kracht is al beperkt tot het winkelwandelgebied en de omgeving van scholen. Sinds 1 juli geldt er ook geen mondmaskerplicht meer in schoolomgevingen. De Stad Gent gaat nu nog een stap verder en schrapt, na overleg met medische experten, de mondmaskerplicht in het winkelwandelgebied.

Iedereen heeft de kans gehad om zich te laten vaccineren. Het is nu ieders verantwoordelijkheid om zelf te beslissen wanneer hij of zij een mondmasker draagt in de openbare ruimte. We raden aan om steeds een mondmasker bij te hebben en het op te zetten bij drukte of wanneer afstand houden niet meer mogelijk is.

Mathias De Clercq , burgemeester

De Stad zal, behoudens de federale bepalingen rond mondmaskers, geen aanvullende verplichtingen rond mondmaskers meer opleggen.