Lichtfestival krijgt label 'toegankelijk event' van Inter Vlaanderen

De Stad Gent neemt voor het Lichtfestival heel wat initiatieven op het vlak van bereikbaarheid, toegankelijkheid en evenwaardige beleving.

Het Lichtfestival heeft het toegankelijkheidslabel van Inter Vlaanderen gekregen. De Stad Gent neemt dan ook heel wat initiatieven op het vlak van mobiliteit, bereikbaarheid en toegankelijk sanitair. Er wordt extra ingezet op evenwaardige beleving voor personen met een visuele en auditieve beperking, en op assistentie tijdens het bezoek.

De Stad Gent doet heel wat ingrepen om het Lichtfestival zo toegankelijk mogelijk te maken en heeft daarvoor van Inter Vlaanderen nu het toegankelijkheidslabel ontvangen. De Stad voorziet bijvoorbeeld bij alle kunstwerken filmpjes in Vlaamse gebarentaal. Voor blinden zijn de teksten over de werken dan weer op voorhand ingelezen.

Personen met een beperking kunnen een beroep doen op een assistent die hen begeleidt van aan het station of de bushalte naar het parcours. Het is ook mogelijk om de wandeling langs de kunstwerken samen met die begeleider te doen. De Stad werkt hiervoor samen met Inter.

Personen met een handicap, minder mobiele mensen, ... Iedereen moet de kans krijgen om het Lichtfestival ten volle te beleven. Dat is niet evident in onze historische binnenstad. Met de hulp van onze ervaringsdeskundigen zijn er een pak knelpunten weggewerkt en drempels verlaagd. Hun advies vanuit de praktijk ligt aan de basis van deze erkenning.

Astrid De Bruycker , schepen van Gelijke Kansen

De route van het Lichtfestival werd vooraf ook gescreend door een groep ervaringsdeskundigen, en tijdens de eerste dagen wordt de situatie ter plaatse opnieuw nagegaan. Er is daarnaast een kaart beschikbaar met de knelpunten, rustpunten, toegankelijk sanitair, … De extra voorbehouden parkeerplaatsen voor mensen met een handicap worden op hun bezetting nagekeken door stewards van KAA Gent.

Het Lichtfestival is een van de populairste gratis cultuurfestivals van onze stad. Veel bezoekers kunnen met dat kleine extraatje aan gratis begeleiding, aangepast aanbod en correcte informatie een fijne avond beleven. Daar doen we het voor.

Annelies Storms , schepen van Feesten en Evenementen

Over het label

Het label 'toegankelijk event' is een erkenning voor de ingrepen op het vlak van informatie, bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid en beleving. Samen met Inter werkt de Stad Gent aan een samenhangend en kwalitatief beleid rond toegankelijkheid, zodat alle bezoekers kunnen rekenen op een vlotte dienstverlening.