Hafsa El-Bazioui legt eed af als schepen

Gemeenteraadslid Hafsa El-Bazioui (34) legt op dinsdag 21 december 2021 de eed af. Ze neemt haar bevoegdheden op vanaf 1 januari 2022.

Gemeenteraadslid Hafsa El-Bazioui (34) legt vandaag, op dinsdag 21 december 2021, tijdens een digitale gemeenteraad de eed af als schepen. Het schepencollege wijst haar op donderdag 23 december de bevoegdheden Personeel, Facilitair Management en Internationale Solidariteit toe. Die zal ze opnemen vanaf 1 januari 2022.

Doelstellingen

Hafsa El-Bazioui, sinds 2019 gemeenteraadslid voor de partij Groen, is 34 jaar. Ze is geboren in Gent en groeide op in de Brugse Poort, waar ze nog steeds woont. Als schepen zal ze bijdragen aan de klimaatdoelstellingen door de stadsgebouwen stap voor stap energiezuiniger te maken en de stadsvloot te vergroenen. Internationale rechtvaardigheid wordt vertaald in het aankoopbeleid én het ondersteunen van geëngageerde inwoners en Gentse (middenveld)organisaties.

Als schepen van Personeel zal ze dan weer verdergaan met het wegwerken van barrières die mensen soms nog doen aarzelen om voor de Stad te werken en zal ze de inclusie op de werkvloer bevorderen met als leidraad het eerder goedgekeurde strategische kader 'diversiteit en inclusie'.

Goed beleid maak je samen met de mensen waarover het gaat. Ik houd ervan dat in Gent iedereen een eigen mening heeft en die ook kan delen. Dat houdt ons als samenleving samen en als stadsbestuur scherp. Het is mijn ambitie om deze signalen te vertalen in beleid.

Achtergrond

Hafsa El-Bazioui is getrouwd en heeft twee kinderen. Na haar secundaire school ging ze onmiddellijk werken. Jaren later haalde ze als werkstudent en moeder van twee een bachelor in sociaal werk. Voor ze gemeenteraadslid werd, werkte ze in het onderwijs van de Provincie Oost-Vlaanderen en voor de Stad Gent. Ze deed er ervaring op in personeelsbeleid en trajectbegeleiding van jongvolwassenen.

Ik kijk samen met de andere leden van het college uit naar een goede samenwerking, om samen onze stad verder vooruit te stuwen in het belang van de Gentenaars. Je stad mogen dienen is een ongelooflijke eer, een voorrecht. Ik wens Hafsa daarbij alle succes.

Mathias De Clercq , burgemeester

Hafsa El-Bazioui volgt huidig schepen Annelies Storms (Vooruit) op, die negen jaar schepen is geweest en nu terugkeert naar de gemeenteraad.