GF22: opleiding voor barpersoneel en servicepunt grensoverschrijdend gedrag

Tijdens de Gentse Feesten gaat er extra aandacht naar seksueel grensoverschrijdend gedrag met onder meer een opleiding voor barpersoneel.

Tijdens de Gentse Feesten gaat er dit jaar extra aandacht naar seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zo komt er een bewustmakingscampagne, een opleiding voor al het barpersoneel, en aan Sint-Jacobs komt een servicepunt waar slachtoffers opgevangen kunnen worden.

Samen met de pleinorganisatoren van de Gentse Feesten werkte de Stad Gent meerdere acties uit rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zo krijgt al het barpersoneel een online vorming door VAD in samenwerking met Sensoa. De opleidingsvideo wordt al op meerdere festivals getoond en gaat niet alleen over seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar bijvoorbeeld ook over verantwoord schenken. De barverantwoordelijken krijgen ook een fysiek opleidingsmoment en ook het toiletpersoneel wordt geïnformeerd.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag hoort niet thuis op onze Gentse Feesten. Iedereen moet op een veilige en ongedwongen manier kunnen uitgaan. Een neen is een neen.

Mathias De Clercq , burgemeester

Opvang en doorverwijzing

Bij Sint Jacobs komt een 'servicepunt', een plek waar iedereen terechtkan die geconfronteerd is met seksuele intimidatie op de Gentse Feesten. De sfeerbeheerders zullen actief mensen naar daar doorverwijzen. Dit punt wordt bemand door sfeerbeheer Vlasmarkt en Trefpunt. Zij vangen slachtoffers op en begeleiden hen naar de hulpdiensten. De sfeerbeheerders krijgen in hun basisopleiding een vorming over de thematiek van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Tot slot komt er een bewustmakingscampagne in samenwerking met de pleinorganisatoren. Onder meer op de infoschermen, op stickers in de toiletten en op banners op de pleinen komen er duidelijke boodschappen dat grensoverschrijdend gedrag niet kan. Ook in het Gentse Feestenmagazine wordt er extra aandacht aan besteed.

Het plan kadert binnen de Taskforce Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag die in januari in Gent werd opgericht. Samen met verschillende partners zoals de Gentse politie, preventiediensten, jeugdorganisaties en diverse stakeholders worden deze acties opgevolgd en geëvalueerd.