Gents stadsbestuur vraagt overgangsjaar voor aanmelden in secundair onderwijs

Op 24 april 2019 stemde het Vlaams parlement een nieuw inschrijvingsdecreet. Dat moet nog dit jaar in uitvoering gaan, maar er heerst nog...

Op 24 april 2019 stemde het Vlaams parlement een nieuw inschrijvingsdecreet. Dat moet nog dit jaar in uitvoering gaan, maar er heerst nog veel onduidelijkheid. Zo heeft Vlaanderen bijvoorbeeld het nieuwe standaardalgoritme, de wijze waarop de vrije schoolplaatsen verdeeld worden, nog niet ter beschikking gesteld.

Vanaf maart melden leerlingen zich aan met het oog op het schooljaar 2020-2021. Het tijdig programmeren van het aanmeldingssysteem vraagt een goede planning, een duidelijk budget en een intensieve samenwerking met lokale besturen en schoolbesturen. In Gent moet het Lokaal Overlegplatform Gent Secundair, het overlegorgaan waar alle Gentse scholen in zetelen, op 6 november ook beslissen over de concrete invulling van een aantal zaken.

Als het goed voorbereid wordt, kan online aanmelden de inschrijvingen vlot laten lopen, dat is bewezen. Nu is er nog onduidelijkheid. Er is nog geen standaardalgoritme, we vragen duidelijkheid over wie waarvoor verantwoordelijk is en met welk budget.

Elke Decruynaere , schepen van Onderwijs

Begin juli werden de grote steden en experts in Brussel uitgenodigd om hierover te praten, knelpunten werden gesignaleerd en argumentaties overlopen. De zaken die volgens experts nog aanleiding konden geven tot verschillende interpretaties, zouden verduidelijkt worden. En dan was er nog de vraag wie moet instaan voor het programmeren en het budget. Maar sindsdien is het stil gebleven.

De stilte zorgt ervoor dat Gent niet aan de slag kan, terwijl de aanmeldingen wel moeten starten op 30 maart 2020. Dat lijkt ver weg, maar een goed onderbouwd en goed draaiend digitaal platform tot stand brengen, vraagt tijd en middelen.

Gezien de huidige onduidelijkheid en omwille van praktische redenen vraagt het Gentse stadsbestuur een overgangsjaar en overleg. Het stadsbestuur kan perfect de centrale tijdslijn – die wel al gekend is – toepassen, net als de verplichting om aan te melden waar een plaatstekort dreigt. Maar voor de andere aanpassingen is meer tijd en overleg aangewezen.