Gent wint award voor beste Belgische duurzaamheidsrapport

Het duurzaamheidsrapport 2020 van de Stad Gent won de “Best Pioneering SDG 2030 Agenda” Award van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Op 26 januari 2021 werden de awards uitgereikt voor de beste Belgische duurzaamheidsverslagen. Deze awards zijn een tweejaarlijks initiatief van het  Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) met de steun van, onder andere het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. Met deze awards willen de initiatiefnemers organisaties ertoe aanmoedigen om hun strategieën af te stemmen op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die in september 2015 zijn aangenomen door de verenigde Naties.

Gent is met haar eerste duurzaamheidsrapport 2020 als winnaar uit de bus gekomen voor de prijs “Best Pioneering SDG 2030 Agenda”. Het rapport is een opstartrapport dat voor elk van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen een stand van zaken voor Gent geeft. Met het rapport wordt een gesprek opgestart in de stad over hoe we de komende vijf jaar een versnelling hoger kunnen schakelen om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken.

De 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties vertellen wat we in 2030 moeten bereiken om de houdbaarheidsdatum van onze planeet te verlengen. Het is in steden zoals Gent dat we het verschil kunnen maken en waar we de vele uitdagingen op het terrein concreet kunnen aanpakken.

Mathias De Clercq , burgemeester

De Stad Gent zal jaarlijks een duurzaamheidsrapport publiceren waarin telkens 7 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in de kijker staan. Daarbij wordt verder ingegaan op het beleid, op de cijfers en op inspirerende duurzame projecten van Gentse bodem.

Welke projecten in de kijker staan, wordt bepaald in overleg met verschillende stakeholders in de stad om zo de meest innovatieve, creatieve en inspirerende duurzame projecten te selecteren. Werken aan duurzaamheid doen we namelijk allemaal samen: overheid, privé, middenveld, de onderwijs- en onderzoeksinstellingen en de burgers. In de overleggen met stakeholders gebruiken we dit rapport als gesprekstarter.

Dit eerste rapport kreeg ook een Engelstalige vertaling en is ingediend bij de VN als Voluntary Local Review. Dit staat ook zo gepland voor de komende rapporten.

Het Gentse duurzaamheidsrapport

Gent duurzaamheidsrapport voor bevat een gedetailleerde stand van zaken en recente cijfers voor 2020. Op basis daarvan schakelt de Stad Gent de komende zes jaar een versnelling hoger om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties te halen.