gemeenteraadszaal.jpg

Gemeente- en OCMW-raad: bekijk de agenda's van 30 mei 2023

Op dinsdag 30 mei 2023 om 19 uur vinden de gemeenteraad en OCMW-raad (ofwel de raad voor maatschappelijk welzijn) plaats.

Je kan de agenda's van de gemeenteraad en de​​​​​ OCMW-raad bekijken op de raadpleegomgeving van eBesluitvorming. Je kan daar ook de (openbare) ontwerpbesluiten raadplegen en de vergaderingen (live) bekijken. eBesluitvorming is de digitale toepassing die Stad en OCMW Gent gebruiken om beslissingen te nemen.

Als de agenda's van de gemeente- en OCMW-raad niet zijn afgerond op dinsdagavond, vergaderen de raadsleden verder op woensdagavond (31 mei) vanaf 19 uur.

Voorafgaand gaat het vragenuurtje door. Dit start om 18 uur. De agenda kan je raadplegen vanaf donderdag 25 mei in de late namiddag.

Je kan deze vergaderingen bijwonen in de gemeenteraadszaal van het stadhuis. Inschrijven is niet nodig.