Gemeente- en OCMW-raad: bekijk de agenda's van 24 januari 2022

Op 24 januari 2022 om 19 uur gaat de gemeenteraad door. Aansluitend vindt de OCMW-raad (ofwel de raad voor maatschappelijk welzijn) plaats.

Je kan de agenda's van de gemeenteraad en de OCMW-raad bekijken op de raadpleegomgeving van eBesluitvorming. Je kan daar ook de (openbare) ontwerpbesluiten raadplegen. eBesluitvorming is de digitale toepassing die Stad en OCMW Gent gebruiken om beslissingen te nemen. 

Voorafgaand gaat het vragenuurtje door. Je kan dit volgen vanaf 18 uur.
De agenda van dit vragenuurtje kan je vanaf donderdag 20 januari in de late namiddag raadplegen.

Als de agenda van de raad niet is afgerond op maandagavond, vergaderen de raadsleden verder op dinsdagavond (25 januari) vanaf 19 uur.

Je zal deze vergaderingen live kunnen bekijken via http://stad.gent/gemeenteraadlive