'Coronaterrassen' kunnen blijven dankzij nieuw terrasreglement

Dankzij een nieuw terrasreglement kunnen zo’n 270 tijdelijke ‘coronaterrassen’ een langdurige vergunning aanvragen.

Dankzij een nieuw terrasreglement kunnen zo’n 270 tijdelijke ‘coronaterrassen’ een langdurige vergunning aanvragen. Het nieuwe reglement schept meer duidelijkheid en mogelijkheden voor uitbaters.

Het nieuwe terrasreglement geeft de uitbaters van de tijdelijke 'coronaterrassen' de mogelijkheid om een langdurige vergunning voor hun groter terras aan te vragen. Het basisprincipe, een terras voor en tegen de gevel van de horecazaak, blijft gelden. Maar het wordt nu ook mogelijk om een ander deel van het voetpad of plein of de aangrenzende parkeerstrook te gebruiken. Voetgangers moeten dan altijd voldoende obstakelvrije doorgang hebben, waar dat kan minstens anderhalve meter. Door terrassen op de parkeerstrook in te richten, kan het voetpad vrijgehouden worden.

Terrassen zorgen voor een bruisende, levendige stad. Met dit nieuwe reglement zorgen we voor een goed evenwicht tussen horeca en goede indeling van de publieke ruimte, die rekening houdt met álle gebruikers.

Filip Watteeuw , schepen van Mobiliteit en Publieke Ruimte

Het reglement kent ook enkele nieuwigheden. Nieuwe terrassen worden niet meer vergund voor onbepaalde duur, maar voor periodes van negen jaar. Er is ook een aangepast draaiboek om de Stad efficiënter te laten optreden in geval van overlast. De Stad voorziet tot slot ook een inspirerend kijkboek voor aanvragers van een horecaterras.

Tijdens de coronapandemie zorgden de extra terrassen voor een nieuwe dynamiek in onze stad. Daarom zijn we voorstander van meer, grotere en mooiere terrassen. Natuurlijk mét respect voor de leefkwaliteit van de buurt.

 Sofie Bracke , schepen van Handel 

Terrasvergunningen volgens het nieuwe reglement kunnen onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad vanaf 1 juli 2022 worden aangevraagd.