Corona ook zichtbaar in Gentse sluikstortcijfers

Uit de cijfers blijkt dat er in 2019 en 2020 meer sluikstort gemeld en opgehaald werd. De hoeveelheid zwerfvuil bleef stabiel.

Het netheidsrapport 2019-20 ontsluit voor het eerst ook data op wijkniveau, wat een beleid op maat van de wijken nog meer mogelijk maakt. Uit de cijfers blijkt dat er in 2019 en 2020 meer sluikstort gemeld en opgehaald werd. De hoeveelheid zwerfvuil bleef stabiel.

Sluikstort

In 2019 werden 25.818 unieke sluikstorten geregistreerd. In 2020 waren dat er 35.858. Ivago haalde in 2019 zo’n 835 ton sluikstort op. In 2020 ging het om 996 ton. De cijfers van het aantal meldingen per maand tonen duidelijk een sterke stijging vanaf maart 2020, het begin van de coronamaatregelen. Opvallend is ook dat er in 2020 kleinere hoeveelheden werden gestort: het gemiddeld gewicht per sluikstort nam af en er werden meer sluikstorten in de categorie 'zakken' gemeld.

De meeste meldingen van sluikstort gebeurden in de wijken met hoge bevolkingsdichtheid: Brugse Poort-Rooigem, Dampoort en Rabot-Blaisantvest, en dat zowel voor 2019 als voor 2020. Ook andere wijken uit de 19de-eeuwse gordel scoren eerder slecht op vlak van sluikstort.

Dit zijn geen goeie cijfers, corona of niet. We rapporteren hier in alle transparantie over. Want de data komen er ook dankzij de vele meldingen van de Gentenaars. Ze versterken onze terreinkennis verder. Dit is een basis om verder mee aan de slag te gaan. Heel gericht, op maat van de wijken. Preventief, sensibiliserend en met handhaving als sluitstuk. 

Bram Van Braeckevelt , schepen van Openbare Netheid

Ivago en de Stad Gent blijven zich verder inzetten om sluikstort en zwerfvuil snel op te ruimen. Afval trekt immers afval aan. In 2020 ruimde een extra weekendploeg van Ivago de parken mee op. Er kwamen extra vuilnisbakken waar nodig, die ook regelmatig geleegd worden.

Zwerfvuil

In 2019 was er een lichte toename van zwerfvuil (6,6 procent) ten opzichte van 2018. In 2020 werd dan weer 13 procent minder zwerfvuil opgehaald. Ook dat kan gelinkt worden aan de coronamaatregelen, want bijvoorbeeld de Gentse Feesten werden afgelast. Gemeenschapswachten blijven Gentenaars en bezoekers informeren en sensibiliseren. Ivago lanceerde in 2020 bovendien de campagne #zwerfvuilneebedankt.

Handhaving

In 2020 hadden de politie en de gemeenschapswachten de handen vol met de handhaving van de coronamaatregelen. Controleurs van de Stad Gent sprongen bij om daders van sluikstorten te identificeren. Dat blijft een moeilijke klus. In de toekomst wil de Stad nog meer inzicht krijgen in het gedrag van sluikstorters, om zo de pakkans te verhogen.

In het netheidsrapport werden dan ook de 3.515 GAS-boetes geanalyseerd die van 2014 tot en met 2020 werden uitgedeeld. Daaruit blijkt dat 37 procent van de daders sluikstort in eigen straat. Daarvan laat 20 procent een sluikstort achter voor eigen deur.

Het blijft moeilijk om sluikstorters op heterdaad te betrappen. De in 2020 aangekochte sluikstortcamera’s beginnen stilaan resultaat op te leveren. De eerste drie maanden van dit jaar werden zo 56 sluikstorters geïdentificeerd. We blijven inspanningen leveren om de pakkans te verhogen.

Mathias De Clercq , burgemeester

Meer Gentenaars voor een proper Gent

Het aantal vrijwilligers voor een proper Gent gaat in stijgende lijn. In 2019 was er een toename met 159 initiatieven, een stijging van 67 procent. Vanaf 2020 gaan zij op pad als ‘Propere Pierkes’. In 2020 steeg hun aantal met liefst 77 procent, van 397 naar 703. In 2019 haalden vrijwilligers in totaal 983 keer zwerfvuilzakken op, in 2020 was dat 1.533 keer. Ook de Gentsche Gruute Kuis brengt steeds meer vrijwilligers op de been: in 2019 waren zij met zo’n 3.000, meer dan een verdubbeling in vergelijking met 2018. De editie van 2020 werd geannuleerd omwille van corona.

Blijven inzetten op meervoudige aanpak

Sluikstort is een complex probleem. De Stad blijft inzetten op een meervoudige aanpak. Daarbij gaat het om preventie en sensibilisering, opruimen, handhaven, beleid op basis van data en het betrekken van Gentenaars bij een proper Gent. Ook de sociale tegemoetkoming blijft een belangrijk onderdeel van het beleid. Deze speerpunten staan ook in de beleidsnota Proper Gent.