Bur­ger­be­vra­ging 2023: hoe ervaar jij jouw stad of buurt?

Vanaf 3 mei valt bij enkele duizenden Gentenaars een vragenlijst in de bus. Misschien ook bij jou. Een unieke kans om je mening te geven!

Burgerbevraging 2023

Is het leuk wonen in jouw buurt? Zijn er voldoende fietspaden? Hoe tevreden ben je over de dienstverlening in jouw stad? Zijn er genoeg activiteiten? 

Kreeg je de vragenlijst in de bus, vul die dan zeker in. Het is een unieke kans om je mening te geven. Bovendien maak je kans op een geschenkbon.

Gemeente-Stadsmonitor

Het Agentschap Binnenlands Bestuur organiseert deze burgerbevraging in samenwerking met Statistiek Vlaanderen in het kader van de Gemeente-Stadsmonitor. Dit  is een omgevingsscanner die de brede omgeving van elke Vlaamse gemeente en stad in beeld brengt. De monitor bevat meer dan 300 indicatoren of cijferreeksen, waaronder ruim 100 survey-indicatoren die het resultaat zijn van een grootschalige burgerbevraging bij een representatief deel van de inwoners in elke Vlaamse gemeente of stad.

Content van Gent?

De burgerbevraging is dus een unieke survey die in elke Vlaamse gemeente en stad op wetenschappelijke wijze georganiseerd wordt. Ze peilt naar de tevredenheid, de participatie en het gedrag van burgers over heel uiteenlopende thema’s.

Wat met jouw privacy?

Vlaanderen respecteert de privacy van elke burger. Het Agentschap Binnenlands Bestuur maakt alleen analyses op gemeentelijk niveau en werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waarom meedoen?

De medewerking aan deze burgerbevraging is vrijwillig, maar wel van groot belang. De waarde van de resultaten hangt immers af van het aantal personen die de vragenlijst invullen. Bovendien krijg je met deze bevraging de kans om je mening te geven over de thema’s die in Gent belangrijk zijn.

Met de resultaten van de bevraging wil ABB elk lokaal bestuur in Vlaanderen ondersteunen om betere beleidsbeslissingen te nemen. Om je te bedanken, maak je kans op een geschenkbon van 12 euro als je de vragenlijst volledig invult.

En de resultaten?

In het voorjaar 2024 zijn de resultaten van deze bevraging beschikbaar en zullen we weten hoe tevreden de Gentenaar is over Gent. De resultaten zullen we ook op onze website bekend maken.