Bekijk de gemeenteraadscommissies live

De gemeenteraadscommissies kan je (live) bekijken. Raadsleden en leden van het college bespreken er dossiers voor de gemeente- en OCMW-raad.

Bekijk de vergaderingen (live)

Je kan de gemeenteraadscommissies bekijken via de raadpleegomgeving van eBesluitvorming. Je vindt de live-uitzending steeds op de homepagina.
eBesluitvorming is de digitale toepassing die Stad en OCMW Gent gebruiken om besluiten te nemen. 

Of je kan deze vergaderingen bijwonen in de gemeenteraadszaal van het stadhuis (Botermarkt 1 te 9000 Gent). Je hoeft je hiervoor niet in te schrijven.

Vergaderdata december 2022

Deze vergaderingen gaan hybride door. Dit betekent dat een deel van de genodigden aanwezig is in de gemeenteraadszaal, de andere deelnemers volgen digitaal.

Maandag 5 december 2022 om 19 uur Commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
Maandag 5 december 2022 om 20 uur Themacommissie Evaluatie Gentse Feesten
Dinsdag 6 december 2022 om 19 uur Commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO)
Woensdag 7 december 2022 om 19 uur Commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
Donderdag 8 december 2022 om 19 uur Commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
Maandag 12 december 2022 om 19 uur Commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
Dinsdag 13 december 2022 om 19 uur Commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
Woensdag 14 december 2022 om 19 uur  Commissie voor het budget (volledig digitale zitting)

 

Zoek je meer informatie over deze vergaderingen?

Via de 'kalender' op de raadpleegomgeving kan je een vergadering aanklikken. Je vindt daar niet alleen de agenda's en ontwerpbesluiten, maar je kan er ook de vergaderingen herbekijken.