Alexander D'Hooghe zal toekomstvisie The Loop begeleiden

De opdracht start in september 2019 en zal ongeveer 1 kalenderjaar duren.

De Stad Gent stelt Alexander D’Hooghe, gekend als intendant voor de overkapping van de Antwerpse ring, aan als begeleider voor het toekomsttraject voor The Loop. In een team van ORG URBANISM, LiPS en Rasschaert Advocaten zal D’Hooghe met alle betrokkenen een strategie uitstippelen om de verschillende functies op de site met elkaar te verzoenen en te optimaliseren.

Externe begeleider

De Stad Gent ging op zoek naar een externe begeleider om de toekomst van The Loop opnieuw vorm te geven, in samenspraak met alle betrokkenen. Na een marktbevraging stelt de Stad Gent het team ORG URBANISM, LiPS en Rasschaert Advocaten aan.

  • ORG heeft reeds verschillende begeleidingsmissies en strategische ontwikkelingsplannen afgerond. Wellicht is het Intendantschap voor de Overkapping van de Antwerpse Ring van Alexander D'Hooghe (hoogleraar architectuur en urbanisatie) het meest bekend en besproken.
  • LiPS is een advies- en studiebureau dat wetenschappelijk onderbouwde, creatieve en innovatieve oplossingen en procesbegeleiding biedt aan alle belanghebbenden die meerwaarde willen creëren in complexe, ruimtelijk-maatschappelijke uitdagingen op verschillende schaalniveaus.
  • Ten derde schuift het advocatenkantoor van meester Rasschaert mee aan tafel met expertise in vastgoed en ruimtelijke ontwikkelingen, en meer specifiek met complexe samenwerkingsvormen tussen publieke en privépartijen.

Het team zal onder leiding van Alexander D’Hooghe eerst een participatieve methodiek uitwerken. Daarna gaan ze op zoek naar gemeenschappelijke doelstellingen waarachter alle partners zich kunnen scharen. De oefening moet resulteren in een ontwikkelingsstrategie en een plan van aanpak. De opdracht start in september 2019 en zal ongeveer 1 kalenderjaar duren.

Nieuwe toekomstvisie

De site The Loop is een stadsdeel in het zuiden van Gent. Het is gekend van IKEA en Flanders Expo, en ligt vlak bij de E40 en de E17. Er is plaats voor woningen, groen, winkels, vrije tijd en kantoren. De ontwikkeling van de site baseert zich op het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsbeurs uit 2007. De ideeën van het stadsbestuur en de grondeigenaars zijn echter geëvolueerd. In Ruimte voor Gent staat The Loop ingeschreven als toekomstig stadsregionaal knooppunt.

De verwevenheid van verschillende functies is een belangrijk kenmerk van de site. Er is aandacht nodig voor:

  • de toegankelijkheid en bereikbaarheid voor voetgangers en fietsers
  • een groenere publieke ruimte
  • betere verbindingen in de bestaande en geplande weg- en openbaarvervoersinfrastructuur en met de omgeven wijken en ontwikkelingen.