Duolegaat: OCMW Gent opnemen in je erfenis

Bij het duolegaat wordt een deel van de erfenis aan een organisatie met een goed doel geschonken.

Erven van een broer, zus, neef of nicht brengt soms extra zorgen mee. Door de hoge successierechten blijft er vaak niet zo heel veel meer over. Ook bij erfenissen in rechte lijn, voor de kinderen, kan de belasting hoog oplopen als het om aanzienlijke sommen gaat. Het duolegaat kan een oplossing bieden.

Hoe werkt het?

Bij het duolegaat wordt een deel van de erfenis aan een organisatie met een goed doel geschonken. In ruil betaalt die de successierechten van de andere erfgenamen. Een win-winsituatie: het goede doel krijgt geld én de erfgenamen houden netto meer over van hun erfenis.

Draag bij tot de doelstellingen van OCMW Gent

Ook het OCMW is een organisatie met een goed doel die u in uw testament kunt opnemen. Het grootste voordeel? U kunt zélf kiezen waarvoor het geld gebruikt wordt. Zo liet Marcella Wibier in 1994 een forse erfenis na aan OCMW Gent, met als voorwaarde dat die gebruikt moest worden om oudere koppels op te vangen waarvan de vrouw zorgbehoevend is. Vandaag staan er dankzij dat legaat twintig aangepaste assistentiewoningen in Sint-Amandsberg en werd het lokaal dienstencentrum Wibier naar haar genoemd.

Maar het hoeft zeker niet zo grootschalig te zijn: zo is er met behulp van een andere schenking een lift geïnstalleerd in één van de lokale dienstencentra.

Meer info

Meer informatie bij Yves Alexander: 09 266 99 34 / yves.alexander@ocmw.gent.