Kopie aanslagbiljet aanvragen

Wat is een aanslagbiljet en hoe vraag je een kopie aan?

Na het indienen van de belastingen, krijgt elke belastingsplichtige een aanslagbiljet.

Met het aanslagbiljet laten wij weten hoeveel de belastingschuld bedraagt en wat de uiterste betalingsdatum is. Algemeen geldt dat de betaling moet gebeuren binnen de twee maanden na het versturen van het aanslagbiljet. Indien de betaling niet tijdig gebeurt, start een invorderingsprocedure en worden mogelijks nalatigheidsintresten aangerekend conform artikelen 414 tot 417 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting 1992.

Aanvragen kopie aanslagbiljet

Je kan altijd een kopie van je aanslagbiljet aanvragen bij de Dienst Belastingen. 

Aanvragen overzicht belastingschuld

U kunt altijd een overzicht van uw belastingschuld aanvragen bij het departement financiën.

Hoe aanvragen?

 

Wat hebben wij nodig voor een vlotte verwerking van uw vragen?

Volgende gegevens hebben wij nodig:

  • Soort belasting
  • Aanslagjaar
  • Artikelnummer van uw belasting

Deze gegevens vindt u op uw aanslagbiljet en op al de briefwisseling.