Belasting op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken

Hiermee wordt bedoeld: opstellen van o.a. steiger, bouwkraan, bouwlift, werfafsluiting op de openbare weg

De Stad Gent heft een belasting op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken.

Het reglement vindt u hier