Belastingen

Hervormde algemene bedrijfsbelasting

Hervormde algemene bedrijfsbelastingen

Ontdek hier alle informatie over de hervormde algemene bedrijfsbelasting vanaf 2022.

Aanslagjaar 2020:

De gemeenteraad besliste op 26 mei 2020 een gedeeltelijke vrijstelling toe te staan voor de maanden maart, april en mei 2020 (hetzij 3/12den) voor de meeste bedrijfsbelastingen. Deze gedeeltelijke vrijstelling wordt door de belastingadministratie automatisch verrekend. Voor jaarlijkse belastingen wordt het bedrag op uw aanslagbiljet herleid tot 9/12den. Het betreft deze belastingen: Belasting op de bedrijfsvestigingen, Belasting op het verstrekken van logies, Belasting op de motoren, Belasting op de opslagplaatsen, Belasting op de pompen, Belasting op de inname van het openbaar domein, Belasting op film- en erotische voorstellingen. 

 

Voor de belasting op privatieven werd initieel bij raadsbesluit van 26 mei 2020 in een vrijstelling voorzien voor 3 maanden, met name van maart t.e.m. mei.
Ingevolge de tweede lockdown werd de vrijstelling verlengd met twee maanden, met name voor de maanden november en december, zodat de belasting voor 2020 in totaal slechts pro rata (7/12den) zal worden toegepast.

Wat de belasting op terrassen betreft voor aanslagjaar 2020 werd in een vrijstelling voorzien van maart tot en met december 2020, zodat er voor 2020 in totaal slechts 2/12den van de belasting verschuldigd blijft. 

Voor de taxi’s voorziet de gemeenteraad in een vrijstelling van de belasting of de retributie voor de periode van maart 2020 t.e.m. 15 november 2020, hetzij voor 8,5 maanden (17/24sten), zodat er slechts voor 3,5 maand de belasting verschuldigd blijft.


Voor de belasting op logies die op forfaitaire wijze berekend wordt, de belasting op de nachtwinkels en de private bureaus voor telecommunicatie en de belasting op het openhouden van drankslijterijen na het gewoon sluitingsuur zal de vrijstelling zelfs nog verderlopen tot en met eind 2020 (10/12den).

 

Update voor aanslagjaar 2021 en 2022:

De gemeenteraad besliste op 26 april 2021 bijkomend:

 • Voor de belasting op terrassen
  • Vrijstelling voor het volledige aanslagjaar 2021
  • Opheffing van de aangifteplicht voor aanslagjaar 2021
  • Vrijstelling tem half april voor aanslagjaar 2022, hetzij voor 7/24ste, zodat er slechts voor 17/24ste belasting verschuldigd blijft
  • Verlenging van de aangiftetermijn, wat de terrasinnames betreft, voor het aanslagjaar 2022 tot 30/06/2022
    
 • Voor de belasting op het openhouden van drankslijterijen na het gewoon sluitingsuur: iedere maand waarin de federale coronamaatregelen het sluitingsuur van drankslijterijen op of voor 1u vastleggen extra vrij te stellen met 1/12de
   
 • Voor de belasting op de nachtwinkels en de private bureaus voor telecommunicatie: iedere maand waarin de federale coronamaatregelen het sluitingsuur van nachtwinkels op of voor 1u vastleggen extra vrij te stellen met 1/12de
   
 • Voor de belasting op logies die op forfaitaire wijze berekend wordt
  • Vrijstelling voor het volledige aanslagjaar 2021
  • Opheffing van de aangifteplicht (enkel voor de uitbater die aan forfait per slaapplaats worden belast) voor aanslagjaar 2021
  • Vrijstelling tem half april voor aanslagjaar 2022, hetzij voor 7/12de  voor het eerste semester zodat er slechts voor 5/12de belasting verschuldigd blijft

 

Dit zijn lokale belastingen die van toepassing zijn op het grondgebied van de Stad Gent.

De Stadsbelastingen is steeds beschikbaar voor uw vragen. Voor vragen rond het invullen van de aangiften in de personenbelastingen verwijzen we u graag door naar het Contactcenter FOD Financiën.