Wijkbudget voor Gentenaars

Het Wijkbudget Gent gaat vanaf september 2020 van start. Het stadsbestuur maakt hiervoor 6,25 miljoen euro vrij voor de 25 Gentse wijken.

In september 2020 komen de eerste 11 wijken aan bod, de overige 14 wijken volgen vanaf september 2022.

De bedragen variëren van 150.000 euro tot 350.000 euro per wijk. De projecten die van start kunnen gaan, moeten een draagkracht vinden in de wijk en moeten in twee jaar tijd uitvoerbaar zijn. Voor het eerst zal er geëxperimenteerd worden met een wijkpanel, dat samengesteld wordt door middel van loting.

Iedere wijk krijgt dus een wezenlijk bedrag om projecten op te zetten. Dat bedrag houdt rekening met de bewonersaantallen en met indicatoren van kwetsbaarheid. Een kwart miljoen euro is stadsbreed voorzien om Gentenaars te betrekken die vandaag te weinig bereikt worden, en om ervoor te zorgen dat Gentenaars in een kwetsbare positie ook voluit kunnen deelnemen aan het wijkbudget.

Verdeling van het budget

 • 350.000 euro: Brugse Poort-Rooigem, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Binnenstad, Dampoort en Rabot-Blaisantvest
 • 300.000 euro: Sint-Amandsberg, Wondelgem, Stationsbuurt-Noord, Ledeberg en Bloemekenswijk
 • 250.000 euro: Nieuw-Gent-UZ, Mariakerke, Oostakker, Oud Gentbrugge en Watersportbaan-Ekkergem
 • 200.000 euro: Muide-Meulestede-Afrikalaan, Drongen, Elisabethbegijnhof-Prinsenhof- Papegaai-Sint-Michiels, Macharius-Heirnis en Stationsbuurt-Zuid
 • 150.000 euro: Gentbrugge, Moscou-Vogelhoek, Zwijnaarde, Gentse Kanaaldorpen en -zone en Sint-Denijs-Westrem-Afsnee.

Het Burgerbudget ging de wereld rond als voorbeeld van burgerparticipatie, en leverde fantastische projecten op waarvan we tot op vandaag kunnen genieten. Nu trekken we de wijken in, met 5 keer meer budget, meer begeleiding en een dialoog op maat van de wijk. Ik kijk enorm uit naar de dynamiek die dat teweeg kan brengen. Iedereen is expert in zijn wijk, en allemaal samen weten we meer.

Astrid De Bruycker , schepen van Participatie en Buurtwerk

Primeur: geloot wijkpanel

Elk stap, van het verzamelen van ideeën tot het selecteren en uitvoeren van projecten, zal in overleg met de bewoners gebeuren. De wijkdialoog en de samenwerking tussen Gentenaars in de wijk staan centraal. De co-creatieprojecten die van start kunnen gaan, moeten draagvlak vinden en in twee jaar tijd uitvoerbaar zijn. Als er onvoldoende budget is om alle projecten uit te voeren, vindt een selectie plaats. Dat kan bijvoorbeeld via gesprekstafels, of via online en offline stemmen. De Stad gaat voor het eerst ook experimenteren met gelote wijkpanels, een primeur. De Stad Gent voorziet administratieve en juridische ondersteuning voor initiatiefnemers. Een Dialoogkamer zal waken over de kwaliteit van het volledige traject.

Eerste golf in 2020, tweede in 2022

In september weerklinkt het startschot voor het wijkbudget, dat in twee golven wordt uitgevoerd. 
In een eerste golf komen elf wijken aan de beurt:

 1. Brugse Poort-Rooigem,
 2. Dampoort,
 3. Drongen,
 4. Elisabethbegijnhof-Prinsenhof-Papegaai-Sint-Michiels,
 5. Gentbrugge,
 6. Gentse Kanaaldorpen en -zone,
 7. Macharius-Heirnis,
 8. Moscou-Vogelhoek,
 9. Muide-Meulestede-Afrikalaan,
 10. Sint Amandsberg
 11. Zwijnaarde.

Een tweede golf start in september 2022, met volgende 14 wijken:

 1. Binnenstad,
 2. Bloemekenswijk,
 3. Ledeberg,
 4. Mariakerke,
 5. Nieuw Gent-UZ,
 6. Oostakker,
 7. Oud-Gentbrugge,
 8. Rabot-Blaisantvest,
 9. Sint-Denijs-Westrem - Afsnee,
 10. Sluizeken-Tolhuis-Ham,
 11. Stationsbuurt Noord,
 12. Stationsbuurt Zuid,
 13. Watersportbaan-Ekkergem
 14. Wondelgem