Ruimte voor Gent in een notendop

Bekijk een filmpje van 2 minuten, lees de volledige structuurvisie, download de samenvattende brochure of de kaart

Ruimte voor Gent in 2 minuten

In een filmpje van twee minuten kom je te weten waar de Structuurvisie 2030 - Ruimte voor Gent voor staat.

Lees het volledige document, de kaart, brochure of plooifolder

Naast de integrale structuurvisie en de kaart is er ook een handige brochure die de principes van de structuurvisie samenvat. De brochure is ook beschikbaar in het Engels.

Een plooifolder toont hoe de Stad de ruimte effectief vormgeeft. De folder bevat een fiets- en wandelroute, zodat je zelf op ontdekkingstocht kunt gaan. Download de folder of haal hem af in de Stadswinkel, het STAM of bij het Infokantoor van de Dienst Toerisme. De folder is ook beschikbaar in het Engels.

 

 

Waarom een nieuwe structuurvisie voor Gent?

Met de nieuwe structuurvisie spelen we in op nieuwe tendensen, opportuniteiten en uitdagingen

Gent groeit en moet blijven inspelen op de noden van de mensen: betaalbare woningen in een aangename omgeving met voldoende groen, mogelijkheden om zich te ontspannen, werkgelegenheid met een goede bereikbaarheid en open ruimte voor landbouw en natuurontwikkeling.

Maar de Gentse ruimte is beperkt. We willen dus 'verstandig' groeien. De gewenste ruimtelijke ontwikkeling opvangen binnen de actuele bestemmingen voor wonen, werken, recreatie en voorzieningen.

Structuurvisie 2030 - Ruimte voor Gent beschrijft hoe we dit gaan doen. Het plan heeft de ambitie om zowel ruimtelijk als mensgericht te zijn. We besteden dan ook veel aandacht aan de leefwereld van de bewoners en het dagelijkse gebruik van de ruimte. Daarom hebben we de visie uitgebouwd samen met Gentenaars, Gentgebruikers en experten.

Procedure

De Gentse gemeenteraad heeft de Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent definitief vastgesteld op 22 mei 2018. De deputatie van Oost-Vlaanderen keurde het document goed op 26 juli 2018 en de goedkeuring is op 8 augustus 2018 verschenen in het Staatsblad. De structuurvisie is officieel van kracht sinds 22 augustus 2018. De visie is in vier jaar tijd uitgewerkt, met ruime inbreng van de Gentenaars, inclusief een openbaar onderzoek van 90 dagen.