Duurzame mobiliteit stimuleren

We stimuleren duurzame verplaatsingen in een stad die goed bereikbaar is

Een netwerk van wegen en paden voor voetgangers en fietsers vormt de basis van de stad. Voorzieningen zullen zich meer en meer verstigen zich langs dit netwerk. Daardoor zijn er minder autoverplaatsingen nodig. Dit noemen we 'bicycle urbanism'.

Tegelijk zorgen we ervoor dat de stad goed bereikbaar is. Maar niet altijd, overal en op gelijk welke manier. We hanteren daarbij het STOP-principe: prioritair zijn de stappers, dan de trappers, vervolgens het openbaar vervoer en ten slotte het privé-vervoer.

Voor wie de auto nodig heeft ontwikkelen we duurzame vervoermiddelen. Autodelen is hier een goed voorbeeld van. Er is minder parkeerruimte voor nodig, zodat we de vrijgekomen ruimte anders kunnen gebruiken.

Hoe zullen we ons verplaatsen in 2030? In dit filmpje vertellen 4 collega's van het AZ Jan Palfijn in Gent hoe zij dagelijks naar hun werk komen.

 

Lees meer over duurzame mobiliteit en bicycle urbanism.

Lees de volledige Structuurvisie 2030 - Ruimte voor Gent.

Lees de samenvattende brochure.

Bekijk de animatiefilm ‘Ruimte voor Gent in 2 minuten’.

 

Ontdek het Gent van vandaag en morgen tijdens een fiets- of wandeltocht

Download de folder met de routes PDF (1.36 MB)