De mens centraal stellen

We maken een stad voor iedereen, mét iedereen

We vertrekken vanuit de leefwereld van de Gentenaars en Gentgebruikers. En we luisteren naar experts die ons inzicht geven in maatschappelijke trends. Samen komen we tot oplossingen om de stad vorm te geven. Dit noemen we cocreatie.

Om ontmoetingen en sociale contacten te stimuleren, zetten we sterk in op gezamenlijke voorzieningen: we delen ruimtes om te wonen en te werken. Mensen behouden hun privacy, maar delen fietsstallingen, wasplaats, ...

Leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen krijgen een tijdelijke invulling. Zo kunnen de buurtbewoners de nieuwe bestemming persoonlijk beleven en kunnen we rekening houden met hun ervaringen.

Hoe zorgen we voor voldoende open ruimte tegen 2030? In dit filmpje vertellen enkele buren uit de Lusthoflaan in Mariakerke over hun leefbaar Gent.

 

Lees meer over mensgerichte planning.

Lees de volledige Structuurvisie 2030 - Ruimte voor Gent.

Lees de samenvattende brochure.

Bekijk de animatiefilm ‘Ruimte voor Gent in 2 minuten’.

 

Ontdek het Gent van vandaag en morgen tijdens een fiets- of wandeltocht

Download de folder met de routes PDF (1.36 MB)